Opprett eller gjenopprett tilgang til Rubic

Oppgi din epost, brukernavn eller mobilnummer:

Vi anbefaler at du forsøker å søke etter epostadressen din først.
Dersom du ikke får treff kan du alternativt søke etter brukernavnet ditt (hvis du har bruker fra før) eller mobilnummeret ditt.

NB! Vi vil sende deg en melding med videre steg for å opprette eller gjenopprette tilgangen til din profil
Du er derfor avhengig av tilgang til epostkontoen eller telefonen som mottar informasjonen for å komme videre i prosessen
Dersom du oppgir en epostadresse som benyttes på flere profiler i Rubic (f.eks. for barn som du administrerer) så vil du få informasjon om disse i den samme meldingen.