;

Årsmøte del 2

Styret innkaller herved til årsmøte del 2 i Klæbu Idrettslag.

Dette er det årsmøtet som skulle vært avholdt 26.mars, men som ble utsatt på ubestemt tid på grunn av nedstengingen av Norge i forbindelse medCovid-19 pandemien.

Årsmøtet avholdes den 12.november 2020 kl. 18.00. Sted er ikke fastsatt enda. Dette på grunn av uklarheter i smittesituasjon og antall det er lov å ha tilstede.
Dersom det blir en ny nedstenging, eller at vi får flere som ønsker å delta enn det som er lov å samle, vil årsmøtet gjennomføres digitalt eller i en kombinasjon av fysisk og digitalt årsmøte. Sted og eventuelt mer informasjon dersom det skulle bli nødvendig å gjennomføre digitalt vil bli gitt via KILs hjemmeside og gjennom medlemssystemet, Rubic.

På grunn av at dette er et utsatt årsmøte, er det ikke anledning til å sende inn nye saker. De sakene som ble sendt inn til årsmøtet 26.mars ligger som innkommende saker og hovedstyret i Klæbu IL vil ta stilling til hvilke av de innkomne sakene som behandles av årsmøtet og hvilke av sakene som behandles i årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 5.november på hjemmesiden, klaebuil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. https://klaebuil.no/klubben/klaebu-ils-lover/

På grunn av smittesporing og for å se hvor mange medlemmer som ønsker å komme på årsmøtet, må de som ønsker å delta melde seg på årsmøtet via Rubic.

Detaljer

Arrangør: Klæbu Idrettslag
Dato: 12.11.2020
Påmeldingsfrist: 09.11.2020
Antall påmeldte: 55
Totalt antall plasser: Ingen begrensning

Priser og påmeldingsvalg


Du er ikke påmeldt