;

Stoppen SK Akademiet 2021

Med akademi ønsker vi å gi spillere fra 13-17 års alderen en langsiktig plan med gode muligheter for å utvikle seg sammen med andre spillere med ambisjoner.

Vi tilbyr:

 • Tre akademitreninger i uka
 • En morgenøkt i uka
 • Eliteturneringer i inn- og utland
 • Treningskamper mot de beste lagene i Norge
 • Profilering på sosiale medier  
 • Tett oppfølging og belastningsstyring av trenere
 • Tilrettelagt styrkeprogram 
 • Med mer. Alt akademiet tilbyr finner dere i retningslinjene til akademiet.


For 2006-2008 koster det 2800 kr i måneden å delta. Betalingsfri i juli og desember. Det utgjør 28000 kr i året. 

For 2004-2005 koster der 1900 kr i måneden å delta. Betalingsfri i juli og desember. Det utgjør 19000 kr i året. 

For hospitanter 2009-2010 som deltar to dager på FFO koster det 1300 kr i måneden å delta. Betalingsfri i juli og desember. Det utgjør 13000 kr i året. 

For hospitanter 2009-2010 som deltar tre dager på FFO koster det 1000 kr i måneden å delta. Betalingsfri i juli og desember. Det utgjør 10000 kr i året. 

Ønsker man bare å være med på moregnøkter koster dette hhv 300 og 500 kr i måneden, avhengig om man skal være med en eller to ganger i uka.

Hospitanter må ta kontakt med akademisjef på akademiet@stoppensk.no før påmelding.

I tillegg kommer egenandeler ved turneringer og treningsleire. Egenandelen skal dekke transport, mat og overnatting. 

Det er bindende påmelding på akademiet. Det betyr at plassen må sies opp skriftlig til akademiet@stoppensk.no hvis den ikke skal benyttes lengerOppsigelsestiden er på tre måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned etter oppsigelsen. Spilleren regnes som påmeldt ved første betaling. Den første betalingen gjelder for januar 2021.

Etter det skjer fakturering månedlig forskuddsvis den 20. i måneden og skal være betalt innen den 1. i hver måned. Fakturaen kan betales direkte i appen Laget mitt med kort, faktura på PDF i mail eller ved å legge den inn som eFaktura i nettbanken.  

Detaljer

Arrangør: Stoppen Sportsklubb
Dato: 01.01.2021
Påmeldingsfrist: 31.12.2021

Priser og påmeldingsvalg

Pris påmelding fra kr 300 til 2800

 • Spiller født 2008 kr 2800
 • Spiller født 2007 kr 2800
 • Spiller født 2006 kr 2800
 • Spiller født 2005 kr 1900
 • Spiller født 2004 kr 800
 • Hospitant 2009-2010 to dager på FFO kr 1300
 • Hospitant 2009-2010 tre dager på FFO kr 1000
 • Spiller i toppklubb (født 2004-2008) kr 1500
 • Spiller født 2004 som er med på St.Hallvard vgs kr 600
 • Morgenøkt 1 økt i uka. kr 300
 • Morgenøkt 2 økter i uka. kr 500

Du er ikke påmeldt