;

Trening LYN SKI 2023-2024

Velkommen til påmelding trening for sesong 2023-2024

Vi gleder oss til en nye sesong! Det er en stund til snøen driver inn igjen, men for de eldste er det viktig med en god og solid innstas på barmark. For barneteam er det uke 41 som blir det store, full oppstart tirsdag i uke 42. To dager etter, inviterer vi til ekte LYN SKI kick off med Lyn løpet. Torsdag i uke 41. Verdens mest uhøytidelige løp for ALLE i LYN SKI. Her er det heder, ære og pølser i premie til alle som stiller :-) Deretter følger sesongen tett på. Trysil for alle fom barneteam tom u-team i november, så kommer skirenn tikkende inn. Vi håper mange blir med på veldig mange skirenn - ikke med fokus på å vinne - men med fokus på GODFØLELSEN! Heia LYN SKI


I denne påmeldingen følger det informasjon om:  

 • Påmelding til trening for din utøver. Her velger du den treningsgruppen som gjelder for din utøver.
 • Dugnadsplikt - påmelding til dugnad 2024 er ikke klar. Likevel er dere pliktig til to dugnader per familie.


Om påmelding og betaling

Dette er påmelding til trening med LYN SKI for sesong 2023-2024

PÅMELDING ER BINDENDE. Du kan betale omgående, eller vente noen få dager. Betalingen skjer i Rubic. 

Vi har en sammenhengende sesong, ingen halve eller delte løsninger. Denne påmeldingen gjelder fra og med oppstart i 2023  til påske i 2024. 

Betalingen er bindende selv om man velger å ikke møte på trening, eller man velger å slutte midt i sesongen. 

Påmelding til trening fordrer også gyldig medlemskap i de to årene sesongen strekker seg over. For denne sesongen blir det gyldig medlemskap for 2023 og for 2024. Faktura for medlemskap 2024 kommer i januar 2024 via Rubic. 


Treningsavgift

Treningsavgift for sesongen finner du HER. 

Du betaler din treningsavgift når du melder på til trening. 

I tillegg til treningsavgift påløper selve medlemskontingenten, kr. 570/enkeltmedlem per år. Dette sendes ut fra Rubic.  


Treningsgrupper og årskull i LYN SKI

SKILEIK (treningsdag mandag ELLER onsdag): 

 • Skileik - årskull 2016-2017
 • MINI Skileik - årskull 2018
 • Skituppen - årskull 2019-2020

Barneteam (treningsdager tirsdag og torsdag) : 

 • Jenter 2015 (jenter 9)
 • Gutter 2015 (gutter 9)
 • Jenter 2014 (jenter 10)
 • Gutter 2014 (gutter 10)
 • Jenter 2013 (jenter 11)
 • Gutter 2013 (gutter 11)
 • Jenter 2012 (jenter 12)
 • Gutter 2012 (gutter 12)

Ungdomsteam (treningsdager tirsdag, onsdag, torsdag): 

 • Jenter og gutter 2011 (GJ 13)
 • Jenter og gutter 2010 (GJ14)
 • Jenter og gutter 2008-2009_HLR gruppen/15-16 åringene

Junior-senior

 • Junior LYN SKI årskullene 2004-2007
 • Senior LYN SKI årskullene 2003 og eldre

Paraidrett LYN SKI

 • Lyn Spesial barn (mandag)
 • Paraidrett barn, syns- og bevegelseshemmede
 • Paraidrett ungdom-voksne (mandag)


Oppstart - for sesongen

 • Junior- Senior, mai 2023
 • U-team, mai 2023
 • Barneteam starter opp uke 41, med tirsdag 10. oktober som første dag.
 • Paraidrett, helårs tilbud 
 • Skileik starter opp uke 43, med mandag 23. oktober og onsdag 25. oktober
 • Skituppen starter opp uke 2 i 2024 (mandag/onsdag)


Betalingsbetingelser

Påmelding til trening betyr at du forplikter deg til å betale medlemskap og treningsavgift. Du kan velge å betale omgående, eller du kan vente noen dager. Venter du mer enn tre uker kan du påregne faktura med gebyr. Betalingen av treningsavgift skjer her i Rubic. Du kan også betale via den nye appen Rubic Connect, hvor du vil finne treninger og aktiviteter. 

I tillegg til treningsavgift påløper kostnad om medlemskap. En skisesong strekker seg over to kalenderår. Man må derfor ha gyldig medlemskap for begge år sesongen er en del av. Med gyldig medlemskap menes betalt medlemskap. Betaling av medlemskap går også via Rubic. 


Bilder

Vi har lagt inn et eget punkt om bilder ved påmelding. Vi bruker bilder og film mye i klubben. Web og fb er gode og morsomme kanaler som brukes internt. Vi er svært nøye og varsomme med type bilder som brukes. Vi tar ofte bilder av mange barn sammen. Det er viktig for oss å kunne ta bilder, derfor ber vi om ditt samtykke. Om du velger å si nei, er det viktig at du prater med barnet ditt. Vi må da ta han/henne ut av sammenhenger hvor det ellers ville være naturlig at de var med på bilder. Det liker barna sjelden, de liker fellesskapet. 


Dugnad

Dugnad for sesongen følger kalenderåret. Dvs dugnad for sesong 2022-2023, som vi nå er ferdig med, gjør dugnaden ferdig nettopp i 2023. 

Resterende dugnad 2023 tilhørende sesongen som VAR

Resterende dugnad for sesongen vi nettopp har sluppet tak i:

Nordmarka Skogsmaraton (lørdag 17. juni)

Oslo Rulleskicup (torsdag 31. august)

Ivar Formos Minneløp (lørdag 14. oktober)


Dugnad for 2024 tilhørende ny sesong, 2023-2024

Det er forventet at hver familie stiller på to dugnader gjennom dugnadskalenderen. Om så gjøres kommer vi rundt og får bemannet alt vi organiserer. Det er sosialt og hyggelig å være engasjert på arrangement og på det viset bistå nyttig inn der barna er aktive. Og, ikke minst, er våre arrangementer svært viktige inntektskilder for klubben slik at vi kan opprettholde all den aktiviteten vi driver med for barn- og ungdom. Arrangementene våre gir penger i kassen. 

Dugnadsoppsett for sesong 2023-2024 er ikke klart enda , men vi vet hva det er planlagt for og ca når det skal finne sted. 


LENKE TIL ARRANGEMENT FOR DUGNAD: https://rubic.azurewebsites.net/Organizations/5463/Projects


Vi har følgende dugnadsarrangement sesong 2023-2024

- KM SKAGEN Oslo Sprint 2024 (januar 2024)
- OBOS Barneskirenn 2024 (januar/februar 2024)
- Klubbmesterskapet 2024 (mars 2024)

- Nordmarka Skogsmaraton (medio juni 2024)
- Oslo Rulleskicup 2024 (tidlig september 2024)
- Ivar Formos Minneløp 2024 (medio oktober 2024)


Detaljer

Arrangør: LYN SKI

Priser og produkter

Pris påmelding fra kr 0 til 5700

 • Skitupp Mandag 2019-2020 barn kr 1300
 • Skitupp Onsdag 2019-2020 Barn kr 1300
 • MINI Mandag 2018 barn kr 1500
 • MINI Onsdag 2018 barn kr 1500
 • Skileik Mandag 2016-2017 barn kr 1500
 • Skileik Onsdag 2016-2017 barn kr 1500
 • Jenter 2015 kr 2100
 • Gutter 2015 kr 2100
 • Jenter 2014 kr 2100
 • Gutter 2014 kr 2100
 • Jenter 2013 kr 2400
 • Gutter 2013 kr 2400
 • Jenter 2012 kr 2400
 • Gutter/Jenter 2011 for 2023-2024 kr 3500
 • Gutter/Jenter 2010 for 2023-2024 kr 3500
 • HL gruppen med 2008-2009 for 2023-2024 kr 4100
 • Junior (2007-2004) med Team Kollen kr 5700
 • Junior (2007-2004) uten Team Kollen kr 3900
 • Senior (2003 +) kr 5700
 • Lyn Spesial (utvh barn) kr 1000
 • Para barn (syns-bevhh) kr 1000
 • Para ungd/voksne kr 1000
 • Langløpere_lukket gruppe for 2023-2024
 • Gutter 2012 kr 2400

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter