;

2023 - Ekstraordinært årsmøte i KNS 2023

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i KNS 2023

Tidspunkt: Mandag 22. mai kl. 18.00

Sted: Huk Aveny 1

Dagsorden i henhold til Lov for Kongelig Norsk Seilforening

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Velge dirigent(er),
  3. Velge protokollfører(e)
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
  5. Godkjenne innkallingen.
  6. Godkjenne sakslisten.
  7. Godkjenne forretningsorden
  8. Behandle forslag og saker.

Forslaget er behandlet i både Styret og Rådet som enstemmig støtter forslaget.

Er det slik at du ønsker å stille et spørsmål i selve årsmøtet kan du med fordel stille spørsmålet allerede nå til Anders Kristensen på anders@kns.no

Av praktiske hensyn ber vi om påmelding, du kan melde deg på her:

Detaljer

Arrangør: Kongelig Norsk Seilforening
Dato: 22.05.2023

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter