;

Funksjonærer til feltstevne - 21. mai 2023

Vi nærmer oss raskt til feltstevne. Dette er ett samarbeids stevne mellom Aron Skytterklubb og Hokksund PK, hvor Aron Skytterklubb står som arrangør. I den forbindelse trenger vi en del funksjonærer ute i feltløypa. Dette er en veldig fin anledning for nye skyttere å lære om feltskyting, opptreden på standplass, regler og dømming mm. Vi trenger hjelp av funksjonærer til lapping av skiver og dommere/standplassledere.

Det er også behov for hjelp på ettermiddagen torsdag 18 og fredag 19. mai fra 17.00 og utover. Da skal skivestativene finpusses, standplassene ryddes og nye skiver skal stiftes opp.

Funksjonærskyting:

Funksjonærskytingen er for de som hjelper til, og den vil som vanlig foregå dagen før, det vil si lørdag 20 mai 2023 fra 08:00. Alle våre funksjonærer skyter gratis. Oppmøte stevnedagen 08:15 hvor det avholdes informasjons møte for alle funksjonærene kl 08.30 på 25 meteren. Det er viktig at alle hører og får med seg samme informasjon.

Bevertning:

Stevnedagen får funksjonærene enkel lunsj og en brus hver.  Siste laget går ut kl. 16.00 så det lønner seg å ha med litt mat og drikke selv også - dagen blir lang. Det er mulighet for å få kjøpt mat og drikke i kafeen til funksjonærpriser lørdag. Lørdag er det også gratis kake og kaffe.

Påmelding:

Det er ønskelig om du melder deg på via skjema her.

Om du får problemer kontakt vår feltoppmann, Tor Michael Kristiansen , 91650332, feltoppmann@aronsk.no


Vi håper at så mange som mulig kan hjelpe til på feltstevne den helgen.


Styret

Detaljer

Arrangør: Aron Skytterklubb, Drammen

Priser og produkter

Pris påmelding kr 0

  • Hjelpemannskap
  • Dommer/standplassleder
  • Dugnad - Torsdag
  • Dugnad - Fredag
  • Trenger å låne klubbvåpen
  • Sekreteriatet
  • Stevneleder

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter