;

H-LHockeyakademi og Morgentrening 2021 - alle ok

Det vil bli satt klare regler for barna, slik at spillere må oppføre seg på og av isen. Dette er for at alle spillere som blir med skal få et godt produkt. Klubben vil ikke ha foresatte som overvåker tilstedeværelse av barna. 

Treningsplan og målsetning for Hasle-Løren Hockeyakademi og Morgentrening

Treningene kommer til å være fokusert på kølleteknikk, pasninger og skudd samt flette dette inn i konkurranse og kamplike situasjoner. Treningen kommer ikke til å inneholde mye skøyteteknikk. Dette gjøres av to årsaker. Først og fremst er dette ferdigheter som er basisen til all trening og utvikling man senere gjør for enkeltspilleren og lagene man spiller på. I tillegg er dette et ekstratilbud ved siden av lagene man tilhører, hvor man vil få mer skøytegåing, spill, lek og konkurranse. 

Øvelser som gjøres under treningene vil gjøres både stillestående og i bevegelse. Øvelser som gjøres stillestående setter søkelys på detaljarbeid og gjøres for å mestre det tekniske så fort og enkelt som mulig. Øvelser som gjøres i bevegelse fokuserer da på å sette sammen flere ferdigheter og gjøre spillerne klare for mer utfordrende øvelser og spill. 

Det er en naturlig progresjon i alle ferdigheter som jobbes med til enhver tid og jo mer man mestrer på detaljnivå jo større del av treningene vil bli basert på å sette sammen ferdighetene. Målsetningen for treningene før nyttår har vært å få spillerne komfortable med teknikker og ferdigheter. Etter nyttår vil høstens grunnlag bli satt inn i mer konkurranse og kamplikesitasjoner mens vi vil jobbe med å øke tempo og motstand i ferdighetsmomenter.

Regler for Hasle-Løren Hockeyakademi og Morgentrening

Spillere får ikke gå på isen uten en ansvarlig voksen på benken eller trener på isen.

Alle dører til benken skal være lukket før trening kan begynne.

Spill og lek gjøres uten taklinger og annet destruktivt spill som tripping, hekting osv.

Hvis trener blåser i fløyten kommer spillere til trener eller følger treners beskjed uten å skyte pucker o.l.

Spillere må ha med seg vannflasker til benken da treningen starter, og vannpauser gjøres værende på isen.

Spillere U11 og eldre må kunne knyte skøyter selv.

Ved siden av dette gjelder selvsagt klubbens holdnings- og oppførselsregler

Disse reglene er satt for å sørge for at vi kan gjennomføre gode treninger som er trygge for alle som deltar og er viktig at opprettholdes til enhver tid.

Vi tar forbehold forat nasjonale smittevernregler og halleiers retningslinjer kan påføre endringerpå kort varsel. 


Trener; Sindre Jessen

Oppstart morgentrening; onsdag 06.  januar 2021

Oppstart H-L hockeyakademi; torsdag 07. januar 2021

Deles i 3 nivåer; 12/13 - U11 - U10/U9

Morgentrening; U11-U13

Detaljer

Arrangør: Hasle-Løren - Ishockey Yngres Avd
Dato: 06.01.2021
Påmeldingsperiode: 08.12.2020 - 22.03.2021

Priser og produkter

Pris påmelding fra kr 1000 til 2250

  • H-L Hockeyakademi (mandag og torsdag kl 15-16) kr 1750
  • H-L Hockeyakademi (en dag kl 15-16 - spesifisér dag) kr 1000
  • Morgentrening (onsdager kl 06.30-07.30) kr 1000
  • H-L Hockeyakademi 2 dager + Morgentrening 1 dag kr 2250
  • H-L Hockeyakademi 1 dag (spesifisér dag) + Morgentrening 1 dag kr 1750

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter