;

Kurs for +16år - 2023/2024

Informasjon om undervisning på Rabita

Visjon: Trivelig miljø og god læring

Verdier: Læring – Trivsel – Kompetanse

Det Islamske Forbundet - Rabita tilbyr undervisning i forskjellige emner og fag for en bred målgruppe. Under vil du finne mer informasjon om hver undervisning:

 • Rabita skole tilbyr undervisning i arabisk, Islam og Koran for barn og ungdom mellom 6 og 13 år. Undervisning foregår en gang i uken, forholdsvis på lørdager eller søndager. Skolen har ca. 200 elever fordelt på ulike nivåer. Skolen har et overordnet fokus på islamsk etikk og oppførsel, samt å lære å lese og skrive arabisk. Skolen har et overordnet fokus på islamsk etikk og oppførsel, samt å lære å lese og skrive arabisk.
 • Koranundervisning tilbyr undervisning i Koranen som inkluderer å lære utenat og lære å lese på riktig måte – Tajweed for en bred målgruppe. Barn mellom 6 og 13 år og det gjelder barn som kan arabisk og er ekstra interessert i å lære Koranen. Voksne over 14 år er fordelt på tre nivåer: Innledende klasse (Nivå 1): På det nivået lærer barna det arabiske alfabetet. Der lærer de bokstav navnet, uttalelse, og hvordan bokstaven skrives på. I tillegg lærer de “Tachkil”. I sluttet av nivået tar barna eksamen for å sikre at de lærte seg godt for å kunne gå videre til neste nivået (Gjøres i regi av Rabita skole og arabiskkurs for voksne, se under for sistnevnte). Koran klasse (Nivå 2): På det nivået lærer barna å lese Koran med “Tajweed” i tillegg til memorering.
 • Arabiskkurs tilbyr undervisning i arabisk for voksne over 14 år. Undervisningen er fordelt på følgende nivåer per dags dato: Nivå 1: De skal lære alfabetet, introduksjon til grammatikk, grunnleggende vokabular og rotsystemet. Nivå 2: Mer dybde i Grammatikk, vokabular og enkel tekstlesing. Kan komme nye nivåer etter hvert.
 • Islamundervisning tilbyr undervisning i Islam for ulike målgrupper: «Jenter i Fokus» er fordelt på to ulike aldersgrupper 10-13 år og 14-18 år. Vil fokusere på grunnleggende kunnskaper om bønn, rituell vask (Whudu), Tawhid (Guds enhet) og annet. Formålet er at jentene skal bli tryggere på sin egen norsk-muslimske identitet og få styrket sin tro slik at de lettere kan leve godt som muslimer i det norske samfunnet. Grunnleggende kurs for guttene er under planlegging.
 • Islamundervisning for nye muslimer og andre er et tilbud hver fredag kl. 17:00-19:00. Der tilbyr vi undervisning om grunnleggende temaer innenfor islam. Det er både sosialt og faglig, hvor du får sjansen til å bli kjent med andre, å lære og å stille spørsmål. Her er det ingen krav om at du skal være muslim. Du er hjertelig velkommen som du er. Ingen påmelding er nødvendig her.

  Vi har mange dyktige lærere og personale har ansvar for alt som har med undervisningene å gjøre, inkludert lærere, bøker, klasserom, pensum og timeplaner.
  Telefon: +47 22 99 36 62
  E-mail: undervisning@rabita.no

Krav for påmelding

 • Tidligere elever som er medlem av Rabita vil bli prioritert hvis man har bekreftet* sin plass innen forhåndsdefinert frist
 • For nye elever gis prioritert til de som er medlemmer i Rabita
 • Elever som ikke får plass kan melde seg på venteliste, og vil få tilbud når det blir ledig plass


Pris: 2000kr per skoleår.
* Bekreftet plass er dem som har betalt.

Detaljer

Arrangør: Rabita - Det Islamske Forbundet
Dato: 04.09.2023
Påmeldingsperiode: 10.03.2022 - 31.10.2023

Priser og produkter

Pris påmelding fra kr 0 til 2500

 • Arabiskkurs +16 år kr 2500
 • Korankurs brødre +16år
 • Korankurs søstre +16år

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter