;

FANA IL SPORTSDRILL ÅPNE PARTI HØST 2023

Påmelding til breddeparti i sportsdrill høst 2023. 

Vi tilbyr denne høsten følgende partier og treningssteder: 

Åpent parti fra 1 klasse og oppover:   

  • Apeltunhallen:                    torsdager 16.00-17.00
  • Ulsmåg skole gymsalen:   torsdager 16.30-17.30

Alle partier er i tilknytting til skolene og barna kan komme til trening dirkete fra SFO.

I tillegg til treningsavgiften kommer 500 kr i medlemskontingent til Fana Idrettslag for de som ikke allerede er medlem.

Pris per halvår er kr 1 100 for 12 ganger. Vi følger skoleruten i Bergen. Oppstart torsdag 31.08.2023.

Spørsmål kan rettes til: fanasportsdrill@gmail.com

Fana Idrettslag har et stort fokus på å fremme inkludering og forhindre økonomisk utenforskap. Dersom man ønsker å delta på i sportsdrill, men økonomien setter begrensninger, sjekk ut mulighetene som finnes i tilknytning til Fana IL sitt samfunnsarbeid: https://www.fanail.no/samfunnsansvar/fana-il-for-alle/

Detaljer

Arrangør: Fana Idrettslag
Dato: 31.08.2023

Priser og produkter

Pris påmelding fra kr 0 til 1100

  • Åpent parti fra 1 klasse og oppover Apeltunhallen torsdager 16:00-17:00 kr 1100
  • Åpent parti fra 1 klasse og oppover Ulsmåg skole gymsalen torsdager 16.30-17.30 kr 1100
  • Venteliste Åpent parti fra 1 klasse og oppover Ulsmåg skole gymsalen torsdager 16.30-17.30

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter