;

FFO 2023/2024

Beskrivelse

Elverum Fotball - Fotballens Fritidsordning (FFO)

FFO ble startet opp i oktober 2008, og ble godkjent av Norges Idrettsforbund som Idrettsskole for barn i 2009.

Hvem er FFO for?

FFO er et treningstilbud for ivrige fotballspillere i alderen 6-11 år.

Dette er et ekstra tilbud til spillere uavhengig av klubbtilhørighet.

Det stilles ingen ferdighetskrav for å kunne delta på FFO.

På FFO jobber vi med systematisert ferdighetsutvikling gjennom temabaserte treninger. Dannelse er også satt i system, og for hver uke vil det bli fokus på våre holdninger.


Praktisk informasjon:

FFO er inndelt i to perioder før jul.

Første periode er før høstferien (8. sept - 6. okt):

  • 6-11-åringene (2017-2012) fredager kl 1430-1600

Etter høstferien og frem til juleferien må vi benytte hallen på Ydalir skole. 

  • 6-11-åringene (2017-2012) fredager kl 1430-1600

Benytt inngangen på nedsiden (sør). 

Vi vil dele opp hallen i flere deler etter alderskull, og vil fortsatt ha god kapasitet til å ta imot alle som ønsker ekstra trening gjennom FFO. 


All informasjon gis direkte til deltakere, og på mail til foresatte.

Det er viktig at barna som slutter tidlig på skolen får i seg noe ekstra mat på egenhånd før de kommer på FFO.

Det gis ingen rabatt for ferier/høytider. Fravær medfører ikke fradrag i deltakeravgiften, skulle fraværet bli langvarig inngås det en avtale.

Trenere på FFO er trenerstudenter fra Høgskolen Innlandet under veiledning av Anders Bronken.

Spørsmål henvendes til anders@elverumfotball.no. 

Detaljer

Arrangør: Elverum Fotball
Dato: 04.09.2023

Priser og produkter

Pris påmelding fra kr 550 til 1100

  • FFO før høstferien - fredager kr 550
  • FFO etter høstferien til juleferie - 1 DAG - fredager kr 1100

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter