;

FFO - Mandag

Tilbud for 2.-4.trinn

Pris 590,-

25 prosent søskenmoderasjon

1 måneds oppsigelstid løper fra oppsigelsdato.

Detaljer

Arrangør: Raufoss Fotball Akademi
Dato: 19.01.2021
Påmeldingsperiode: 19.01.2021 - 01.07.2024

Priser og produkter

Pris påmelding kr 0

  • FFO - Mandag

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter