;

Oppstart håndball for skolestarterne


Vi har nå gleden av å invitere årets skolestartere til håndballtrening i Fana IL Håndball. Vi starter opp grupper for både jenter og gutter i Apeltunhallen. 

Første håndballtrening for barna i Apeltunhallen blir i uke 36 og i Ulsmåghallen i uke 37. Det er ønskelig at dere melder på barnet til den første treningen slik at vi har kontaktinformasjonen og kan sende ut informasjon når vi nærmer oss, men vi gjør samtidig oppmerksom på at dette er ingen bindende påmelding, og dere vil ikke bli belastet økonomisk i denne omgang. Det er kun for at vi skal vite hvor mange som kommer og kunne tilrettelegge for god aktivitet denne første økten. Den enkelte vil senere kunne ta stilling til om barnet ønsker å begynne på håndball og da melde seg inn i klubben. 😊


De ulike gruppene vil ha følgende treningstider:

Jenter 2017 Apeltunhallen tirsdag kl. 16:00-17:00 (Oppstart tirsdag 5.september)

Gutter 2017 Apeltunhallen tirsdag kl. 17:00-18:00 (Oppstart tirsdag 5.september)

Jenter 2017 Ulsmåghallen mandag kl. 17:00-18:00 (Oppstart mandag 11.september)

Gutter 2017 Ulsmåghallen onsdag kl. 17:00-18:00 (Oppstart onsdag 13.september)


Ved påmelding legges barnets fornavn, etternavn og fødselsdato inn, samt foresattes telefonnummer og mailadresse.


Vi ser frem til å møte dere! 😊


Detaljer

Arrangør: Håndball

Priser og produkter

Pris påmelding kr 0

  • Gutter 2017_Ulsmåghallen onsdag kl. 17:00-18:00
  • Jenter 2017_Ulsmåghallen mandag kl. 17:00-18:00
  • Gutter 2017_Apeltunhallen tirsdag kl. 17:00-18:00
  • Jenter 2017_Apeltunhallen tirsdag kl. 16:00-17:00

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter