;

Telenor Extra FFO/IFO 6-9 år

Vind IL har siden 2013 hatt sitt Telenor Xtra FFO (FotballFritidsOrdning) tilbud for barn i alderen 6-9 år. 

Fra våren 2021 så startet vi opp med et alternativ til fotball, denne gang med Idrettfritidsordning (IFO). 

Fra og med januar 2022  tirsdager og torsdager inneholde IFO+FFO (kombinert).


Treningene foregår på Vind etter skoletid. 

Opplegget er tilgjengelig for alle som ønsker å trene mer og det skal være av høy kvalitet. 

Vi henter med buss eller minibuss på Kopperud skole og Vindingstad skole, Andre skoler etter avtale. Vi henter når skolen er ferdig for dagen eller etter avtalt tidspunkt.


TILBUD VÅREN 2024 

Jenter 2017: Har tilbud om FFO+IFO på torsdager. (Oppstart høsten 2024 vis mange nok påmeldte)

Jenter 2016: Har tilbud om FFO+IFO på torsdager. (Oppstart høsten 2024 vis mange nok påmeldte)

Jenter 2015: Har tilbud om FFO+IFO på torsdager. (Gruppa er allerede igang)


Gutter 2017: Har tilbud om FFO+IFO på tirsdager. (Oppstart høsten 2024 vis mange nok påmeldte)

Gutter 2016: Har tilbud om FFO+IFO på tirsdager. (Gruppa er allerede igang)

Gutter 2015: Har tilbud om tilbud om FFO+IFO tirsdager og torsdager. (Gruppa er allerede igang)


Priser:

En dag pr. uke 850,- (per måned).

To dager pr. uke 1275,- (per måned)

Ingen betaling ved påmelding, månedsavgiften faktureres ca. den 15 hver måned.

Betalingen løper 11 av 12 måneder grunnet tilbud i uke 32, høstferie og vinterferie.

Skoleruta 

FFO+IFO følger skoleruta og holder derfor stengt de dagene det måtte gjelde. Bort sett fra tilbud med egen påmelding i siste uka i sommerferien, vinter- og høstferie.  

Rabatter:

Søskenrabatter: Barn nr 2: 25%. Barn nr. 3: 50% (alltid den laveste prisen som rabatteres)
De som kjører selv fra skoler vi ikke henter på: 10% pr. mnd. uavhengig av antall dager.

Medlem 
Man trenger ikke bli medlem av Vind IL for å delta på tilbudet. Som en del av den tekniske løsningen til Rubic blir man meldt inn som eksternt medlem uten medlemsavgift.  

Betaling

Ingen betaling ved påmelding, månedsavgiften faktureres da. en 15 hver måned.

Oppsigelstid

En måneds oppsigelstid løper fra nærmeste 1. eller 15.

Pause

Faktureres nærmeste 1. eller 15.

Bytte av dager

Faktureres nærmeste 1. eller 15


Visjon:

Vind IL ønsker å gi et ekstratilbud til de som ønsker et større aktivitetstilbud enn det de får på sine respektive lag.

Målsetninger:

 • Øke den fysiske aktiviteten.
 • Forbedre den enkeltes basisferdigheter.
 • Sette et positivt fokus på trening.
 • Lære om sammenhengen kosthold i forhold til treningsmengde.
 • Skape god treningskultur.
 • Lære barna om gode holdninger.

Detaljer

Arrangør: Vind Idrettslag
Dato: 01.08.2023

Priser og produkter

Pris påmelding kr 0

 • FFOIFO Torsdag G-2015
 • FFOIFO Tirsdag G-2016
 • FFOIFO Torsdag J-2015
 • FFOIFO Tirsdag G-2017 (Oppstart høsten 2024 vis mange nok påmeldte)
 • FFOIFO Tirsdag og Torsdag G-2015+G2016
 • FFOIFO Tirsdag G-2015 (reservert Grande skole)

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter