;

Årlig møte Tiller Fotball

Fotballstyret ønsker velkommen til årlig møte i fotballgruppa.

I henhold til lov i Norges Idrettsforbund (NIF), avholder vi årlig møte før årsmøtet i hovedlaget torsdag 18. februar kl.20.00 (mest sannsynlig digitalt/info kommer).


Hvem kan møte: alle medlemmer i Tiller Idrettslag, i tillegg til ikke-medlemmer som er foreldre til utøvere

Møteplikt: en lagleder for hvert årskull fotballgruppa (eller send en vikar for kullet)

Agenda:
1. Åpning ved møteleder
2. Behandle TF årsberetning ved styreleder
3. Behandle gruppens regnskap for 2020
4. Fremme innspill til årsplan for fotballaktivitet til hovedstyret
5. Fremme forslag til årlig treningsavgift
6. Fastsette forslag til budsjett for gruppas aktivitet
7. Behandle innkomne forslag
8. Behandle innstilling til styreverv/foreslå kanditater til styreverv
9. Annen informasjon fra styret


Frist for innkomne forslag og saker til årlig møte er torsdag 11. februar. Dette sendes til fotballstyrets e-post: fotball@tiller.idrett.no.


Vel møtt!

Hilsen styret i Tiller Idrettslag Fotball


Klikk her for å bli med i møtet<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RmMjMyM2YtODIxOS00MTkxLTkxNmQtY2U4YWExNzIwNDQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2238ae3bcd-9579-4fd4-adda-b42e1495d55a%22%2c%22Oid%22%3a%225ed0595e-6ebc-47e9-8e1f-2c7cb4d79ce3%22%7d>

Detaljer

Arrangør: Tiller Idrettslag
Dato: 18.02.2021
Påmeldingsperiode: 28.01.2021 - 18.02.2021
Antall påmeldte: 17
Totalt antall plasser: Ingen begrensning

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter