;

Stoppen Akademiet 2014 (høst 2023)

Stoppen Akademiet ønsker å gi 2014-spillere en ekstra-aktivitet i løpet av høsten 2023.

Dette er et tilbud i regi av Akademiet og Akademiet stiller med sine trenere. 

Spillerne trenger ikke være tilknyttet Akademiet eller FFO for å delta. 

Tilbudet gis som en pakke:

Pakken inneholder 7 treningsøkter, inkludert kamp en av øktene.

Øktene vil gå på følgende datoer:
27.08
03.09
17.09
24.09
08.10
15.10
22.10

Øktene vil ha ulike tidspunkt. Økttidspunkt legges inn tirsdag hver uke for påfølgende helg.

Pakkepris: 2000 kr

Første økt blir søndag 27.08.

Vi setter igang tiltaket ved minimum 10 påmeldte.

Til de som ikke er medlem i SSK fra før:

Dere vil motta en mail om at dere nå er meldt inn i Stoppen, dette er ikke tilfelle. Dere blir bare registrert inn i klubbens register for denne aktiviteten uten medlemskap.

Stoppen-fondet: Dere som melder dere på Stoppen Akademiet håper vi vil donere noen kroner til fondet vårt.

Stoppen Sk ønsker å være en ansvarlig og betydningsfull aktør i samfunnet. Derfor har vi opprettet Stoppen-fondet. Fondet ønsker å sikre innbyggerne aktivitetstilbud som bidrar til en god psykisk og fysisk helse. Gjennom konkrete lavterskeltilbud og støtte ordninger skal klubben bygge tettere bånd mellom innbyggerne, skole, idrett og samfunnet forøvrig. Stoppen-fondet skal sikre bærekraften i tilbudene, sørge for kvalitet og bidra til at innbyggerne i alle aldre får et økt aktivitetstilbud, og et sted å være,

Detaljer

Arrangør: Stoppen Sportsklubb

Priser og produkter

Pris påmelding fra kr 20 til 2000

  • Jeg ønsker å donere til Stoppen-fondet kr 20
  • Jeg ønsker å donere til Stoppen-fondet kr 50
  • Jeg ønsker å donere til Stoppen-fondet kr 100
  • Stoppen Akademiet 2014, tilpasset for de melder seg på i uke 35 kr 1715

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter