;

Løren Samdyrkelag 2021

Denne påmeldingen er kun åpen for deg som har fått plass etter å ha satt deg opp på vår interesseliste

This page is meant only for you who have got a place after being submittet to our interest listVelkommen til Løren Samdyrkelag 2021!

(for English, please see below)

Som andelshaver får du del i arbeidet, læringen, fellesskapet og grøden. Du får rett på en andel av produksjonen hver uke hele sesongen, og høster grønnsaker rett fra åkeren. Hver mandag kl. 13-19 holder samdyrkelagets bybonde Ingerid i samdyrking for andelshaverne. På denne siden ser du hvilke ulike andeler vi tilbyr.

Lurer du på hva et samdyrkelag er? Les mer her.

Våre andeler

Enkeltandel 🧍

Enkeltandelen gir grønnsaker til én person gjennom hele sesongen. Mengden grønnsaker spesifiseres i ukentlige høstemeldinger. Andelen gir også andelshaveren mulighet til å delta på samjobbing, kurs og andre aktiviteter i samdyrkelaget.

Pris med 12 timers arbeidsinnsats: 3 000 kr
Pris arbeidsfri andel: 4 500 kr

Parandel 🧍🧍

Parandelen gir samme mengde grønnsaker som en enkeltandel, men gir to personer mulighet til å delta på samjobbing, kurs og andre aktiviteter i samdyrkelaget. Det vil også bli litt ekstra grønnsaker her og der gjennom sesongen. Passer to personer som bor sammen og vil lære mer om dyrking. Vil dere heller maksimere grønnsaksutbyttet anbefaler vi familieandelen.

Pris med 12 timers arbeidsinnsats: 3 750 kr
Pris arbeidsfri andel: 5 625 kr

Familieandel 👪

Familieandelen gir dobbel mengde grønnsaker sammenlignet med en enkeltandel, pluss litt ekstra her og der gjennom sesongen. Vi anbefaler familieandel til familier på 3-4 personer, og til husstand på to personer med et stort forbruk av grønnsaker. En familieandel gir hele familien mulighet til å delta på samjobbing, kurs og andre aktiviteter i samdyrkelaget. Maks to voksne per andel.

Pris med 15 arbeidsinnsats: 4 500 kr
Pris arbeidsfri andel: 6 750 kr

Slik kjøper du din andel

For å bli andelshaver må du melde deg inn i andelslaget og betale en andel for sesongen 2021.

1. Du trenger en Rubic-bruker. Klikk på knappen PÅMELDING til høyre - eller helt nederst hvis du leser dette på din mobil. Logg inn med et eksisterende brukernavn og passord, eller opprett ny bruker.

2. Når du har en bruker og/eller har logget inn, melder du deg på, og velger andel under «medlemskap». Dersom du velger par- eller familieandel kan du legge til flere personer i systemet. Velg da medlemskap "Familie - ikke betaler" for disse. Betaling gjøres med kort. 

3. Når du har betalt får du en betalingsbekreftelse på e-post. Det kan ta noen minutter, og husk å sjekke søppelposten. Nå er du med i loopen og vil få informasjon om samjobbing, høstemeldinger, kurs og fellesarrangementer. Hjertelig velkommen!

Mer informasjon hvordan samdyrkelaget fungerer finner du her! Trenger du hjelp eller har spørsmål, ta kontakt oss på lorensamdyrkelag@u-reist.no.

Samdyrking og korona

Vi følger nøye med på hvordan situasjonen utvikler seg. Aktiviteter vil tilpasses til de enhver tid rådende smittvernreglene og restriksjonene. Andelshavere vil få beskjed når vi kan starte opp med aktiviteter i åkeren, sammen med retningslinjer for smittevern.

Løren samdyrkelag er et samarbeid mellom OBOS, Nordr og U.Reist AS. Samdyrkelaget driftes av U.Reist AS.


Welcome to Løren samdyrkelag 2021!

On this page you can read more about the different shares we offer in Lørensamdyrkelag. For more information about how a samdyrkelag works, please read more on U.Reist's web page.

Our shares

Personal share🧍

The single or personal share gives one person vegetables to harvest throughout the season. The amount of vegetables is specified in weekly harvest messages. The same person also gets to participate during workdays, dinners, workshops and other activities.

Price with work contribution of 12 hours: NOK 3 000
Price work free share: NOK 4 500

Couple’s share 🧍🧍

The couple’s share gives the same amount of vegetables as a personal share, but two people get to participate during workdays, dinners, workshops and other activities. There will also be some extra vegetables on occasion throughout the season. This share suits two people who live together and want to learn more about growing their own food and taking part in social activities. If you would rather maximize the amount of vegetables to harvest, we recommend the family share.

Price with work contribution of 12 hours: NOK 3 750
Price workfree share: NOK 5 625

Family share 👪

The family share gives double the amount of vegetables compared to the personal share, plus a little extra on occasion throughout the season. We recommend the family share for families of 3-4 people, and for a household of two people with a large consumption of vegetables. A family share gives the whole family opportunity to participate during workdays, dinners, workshops and other activities. Two adults maximum.

Price with work contribution of 15 hours: NOK 4 500
Price work free share: NOK 6 750

How to buy your share

In order to become a shareholder you need to register and pay the price of this season's share.

1. You need a Rubic profile. Click on the PÅMELDING button to the right on this page - or at the bottom of the page if you are reading this on your phone. Log in with an existing user name, or register a new one.

2. When you have a profile and/or have logged in, choose what type of share you want in the “medlemskap” section. If you choose a couple's or family share, you can add additional family members. Use the membership "Familie - ikke betaler" for these. Payment is done with a bank card.

3. When the payment is processed, you will receive a confirmation e-mail. Remember to check the junk mail. From now on you will be getting information about events, workshops, workdays and harvest notices. Welcome!

You can find more information about how the samdyrkelag works here. If you need help or have any questions, please contact us at lorensamdyrkelag@u-reist.no.

Community farming and covid-19

We closely monitor how the situation develops. All activities will be adapted to the current recommendations and restrictions. Shareholders will be notified when we can start with activities in the field, together with guidelines for how to carry out the actitivites in a safe manner.

Løren samdyrkelag is a collaboration between OBOS, Nordr and U.Reist AS. Løren samdyrkelag is run by U.Reist AS.

Detaljer

Arrangør: U.Reist AS
Dato: 01.04.2021
Påmeldingsperiode: 05.02.2021 - 31.05.2021

Priser og produkter

Pris påmelding kr 0

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter