;

Funksjonærer til feltstevne - 22. oktober.2023

Vi nærmer oss raskt til feltstevne. Dette er ett samarbeids stevne mellom Aron Skytterklubb og Hokksund PK, hvor Aron Skytterklubb står som arrangør. I den forbindelse trenger vi en del funksjonærer ute i feltløypa. Dette er en veldig fin anledning for nye skyttere å lære om feltskyting, opptreden på standplass, regler og dømming mm. Vi trenger hjelp av funksjonærer til lapping av skiver og dommere/standplassledere.

Det er også behov for hjelp på ettermiddagen torsdag 19 oktober fra 17.00 og utover. Da skal skivestativene finpusses, standplassene ryddes og nye skiver skal stiftes opp.

Funksjonærskyting:

Funksjonærskytingen for dem som hjelper til på torsdag 19. oktober med å rigge banen får mulighet til å skyte på fredag, kontakt feltoppmann vedr. oppmøte tidspunkt.

For dem som hjelper til på stevnedagen har muligheten til å skyte lørdag 21. oktober 2023 fra 08:00. Alle våre funksjonærer skyter gratis. Oppmøte stevnedagen seinest 08:00 hvor det avholdes informasjons møte for alle funksjonærene kl 08.00 på 25 meteren. Det er viktig at alle hører det samme.

Bevertning:

Stevnedagen får funksjonærene enkel lunsj og en brus hver.  Siste laget går ut kl. 16.00 så det lønner seg å ha med litt mat og drikke selv også - dagen blir lang. Det er mulighet for å få kjøpt mat og drikke i kafeen til funksjonærpriser lørdag. Lørdag er det også gratis kake og kaffe.

Påmelding:

Det er ønskelig om du melder deg på via skjema her.

Om du får problemer kontakt vår feltoppmann, Tor Michael Kristiansen , 91650332, feltoppmann@aronsk.no


Vi håper at så mange som mulig kan hjelpe til på feltstevne den helgen.


Styret

Detaljer

Arrangør: Aron Skytterklubb, Drammen
Dato: 22.10.2023
Påmeldingsperiode: 05.09.2023 - 22.10.2023

Priser og produkter

Pris påmelding kr 0

  • Hjelpemannskap
  • Dommer/standplassleder
  • Dugnad - Torsdag
  • Dugnad - Fredag (avlyst)
  • Trenger å låne klubbvåpen
  • Sekreteriatet
  • Stevneleder

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter