;

Årsmøte Sola Pistolklubb 12.mars

Årsmøtet avholdes fredag 12.mars kl.18:00 i Sola Skytehall.

Av smittevernhensyn MÅ alle som ønsker å møte opp fysisk melde seg på via denne løsningen og senest tirsdag 9.mars.

 Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden vår og utsendt alle medlemmer på e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sola Pistolklubb i minst én måned, fylle minst 15år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sola Pistolklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan vi kontaktes på post@solapk.no.

Velkommen til årsmøte!

Detaljer

Arrangør: Sola Pistolklubb
Dato: 12.03.2021
Påmeldingsfrist: 10.03.2021
Antall påmeldte: 22
Totalt antall plasser: Ingen begrensning

Priser og påmeldingsvalg


Du er ikke påmeldt