;

Årsmøte Tiller IL 2021

Påmelding til digitalt årsmøte i Tiller IL, onsdag 24.03.2021 kl. 20.00

Påmeldingsfrist: 24.03.2021 kl. 18:00

NB! Ved påmelding vil det stå '(navnet ditt) er ikke medlem'. Dette skyldes en feil i  Rubic, og du vil likevel bli påmeldt når du klikker på 'Meld på (navnet ditt)'. 
De som eventuelt har utestående medlemskontingent vil bli kontaktet.

Saksliste:
 1) Godkjenne de stemmeberettigede.
 2) Velge dirigent.
 3) Velge protokollfører.
 4) Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5) Godkjenne innkallingen.
 6) Godkjenne sakslisten.
 7) Godkjenne forretningsorden.
 8) Behandle idrettslagets årsberetning for 2020.
 9) Behandle idrettslagets regnskap for 2020, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
10) Behandle forslag og saker.
11) Fastsette medlemskontingent for 2022.
12) Vedta idrettslagets budsjett for 2021.
13) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14) Valg.
15) Engasjere revisor til å revidere idrettslagets reknskap.

Saker som ønskes behandlet må sendes til styret (e-post til post@tiller.idrett.no) senest 10. mars.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet også i år skal avholdes digitalt ved bruk av Teams.

Alle som ønsker å delta må registrere seg på forhånd slik at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Lenke til møtet vil bli sendt påmeldte deltakere på e-post.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på hjemmesiden til Tiller IL og som vedlegg i møteinnkallingen til det digitale årsmøtet.

 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet (post@tiller.idrett.no). Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tiller IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tiller IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tiller ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på e-post post@tiller.idrett.no.


Velkommen til årsmøte!

Hilsen styret i Tiller Idrettslag

Detaljer

Arrangør: Tiller Idrettslag
Dato: 24.03.2021
Påmeldingsperiode: 02.03.2021 - 23.03.2021

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter