;

Årsmøte 2021 24. mars kl. 18:00 - Klemetsrud IL

Påmelding til årsmøte Klemetsrud Idrettslag

Dato: Onsdag 24. mars 2020
Sted: Zoom (digitalt)
Kl. 18:00 Registrering
Kl. 18:15 Årsmøtet starter (foreslått varighet 1 time)

Velkommen til digitalt årsmøte. Zoom-link blir distribuert til påmeldte medlemmer samme dag som møtet. Vi setter stor pris på at du logger deg på møtet i god tid før kl. 18:00 med riktig fornavn; etternavn

Sakspapirer

Sakspapirer finner du her: https://www.klemetsrudil.no/2021/02/24/innkalling-til-arsmote-24-mars-2021/ 

Dagsorden

 1. Åpning
 2. Konstituering
  - Godkjenne stemmeberettigede
  - Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  - Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokoll
 3. Behandle idrettslagets årsberetning 2020
 4. Behandle idrettslagets reviderte regnskap 2020
 5. Behandle forslag og saker (ingen innkomne saker)
 6. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
 7. Vedta idrettslagets budsjett 2021
 8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 9. Valg
  - Valg av minimum to styremedlem
  - Valg av vara til styret
  - Valg av representant til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter
  - Valg av to medlemmer til kontrollutvalget + ett varamedlem
  - Valg av valgkomite; leder, to medlemmer + ett varamedlem
 10. Avslutning


Velkommen!

Detaljer

Arrangør: Klemetsrud idrettslag
Dato: 24.03.2021
Påmeldingsperiode: 17.03.2021 - 24.03.2021

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter