;

Ekstraordinært årsmøte i Klemetsrud IL 2021

Ekstraordinært årsmøte i Klemetsrud idrettslag

Onsdag 7. april 2021 kl. 18.00
Zoom (digitalt) - Påmelding på klemetsrudil.no


Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere (to stk)
  3. Lovendringer:


  • § 16 - Valg - Forslaget går ut på å utvide hovedstyret fra 4 til 6 medlemmer med 2 vara. Tillitsvalgte i hovedstyret velges alternerende for 2 år. Vara velges for 1. år.
  • § 2 - Lagt inn medlemskap i Badmintonforbund og Basketballforbundet i lovene.


(Se vedlagt forslag til reviderte lover)      4. Valg 


4.1 Valg av nestleder
4.2 Valg av tre styremedlemmer
4.3 Valg av kontrollutvalg
4.4 Valg av representanter til ting
4.5 Valg av valgkomité
Alle medlemmer (som har vært medlem mer enn 4 uker) av idrettslaget har møte og stemmerett. Medlemskontigent for 2021 må være betalt.

Detaljer

Arrangør: Klemetsrud idrettslag
Dato: 07.04.2021
Påmeldingsperiode: 24.03.2021 - 07.04.2021
Antall påmeldte: 17
Ledige plasser: 83
Totalt antall plasser: 100

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter