;

Fana Turn Påmelding Vår24

Parti                                             Sted                                    Dag                   Tid                         Pris


Voksen/Barn 3-4 år                    Slåtthaughallen               Onsdag            16:30-17:15              kr  1 300

Turnskolen 5-6 år                       Slåtthaughallen               Onsdag            17:15-18:00              kr  1 300

Turnskolen 1.-2. trinn                  Slåtthaughallen               Onsdag            18:00-19:00             kr  1 300

Turnskolen 3.-4. tinn                   Slåtthaughallen               Onsdag            19:00-20:00           kr  1 300

Turnskolen 5.-8. trinn                  Rådalslihallen                 Torsdag            19:00-20:00           kr   1 300

Turnskolen 1.-2. trinn                  Rådalslihallen                 Torsdag            18:00-19:00            kr  1 300


Rytmisk Gymnastikk 1.-2. trinn    Rådalslihallen                 Tirsdag             16:30-17:30            kr  1 300

Rytmisk Gymnastikk 3.-4. trinn   Rådalslihallen                 Tirsdag             17:30-18:30             kr  1 300

Rytmisk Gymnastikk 5.-8. trinn   Apeltunhallen                 Onsdag            19:00-20:30           kr  1 550


Generell informasjon:

Semesteret består av 16 treninger, og det er fri i vinter- og påskeferien.

Nytt i 2024 er at semesteret består av flere treninger enn tidligere (12 treninger tidligere år), og med bakgrunn i dette er prisen skrudd opp tilsvarende

Planlagt oppstart blir i slutten av januar. Vi kommer tilbake med detaljert informasjon når det nærmer seg oppstart. 

Husk å legge inn mail og telefonnummer til foresatt ved påmelding da det gjør det lettere med tanke på kommunikasjon.

Se for øvrig informasjon i mail som genereres automatisk ved påmelding. 


Medlemskontingent: 

Medlemskontingent er prisen for selve medlemskapet i Fana Idrettslag. Medlemskontingent gir medlem rettigheter og plikter, slik som stemmerett og valgbarhet på årsmøtet samt rabatter hos samarbeidspartnere som for eksempel Intersport Laguneparken. For øvrige medlemsfordeler sjekk ut denne linken:  https://www.fanail.no/medlemsfordeler/

De som melder seg på i 2023 blir fakturert medlemskontingent i starten av 2024. De som melder seg på i 2024 blir fakturert medlemskontingent i forkant av oppstart. Man betaler medlemskontingent kun en gang per kalenderår så de som fortsetter til høsten slipper å betale medlemskontingent på nytt da. 

Satsen for medlemskap i Fana IL for 2024 er NOK 500 (aktivt medlem)


Treningsavgift:

Treningsavgiften er betalingen for å trene på et parti i et semester. Vårsemesteret består av 16 turntreninger. Prisen for våren 2024 er følgende:

Breddepart barn / ungdom - 45-60 min/uke - NOK 1 300 per semester

Breddeparti barn / ungdom - 90 min/uke - NOK 1 550 per semester

Antall ganger per semester er i 2024 justert opp fra 12 til 16 ganger, så prisen for påmelding er justert tilsvarende. 


Fana Idrettslag har et stort fokus på å fremme inkludering og forhindre økonomisk utenforskap. Dersom man ønsker å delta på turn men økonomien setter begrensninger sjekk ut mulighetene som finnes i tilknytning til Fana IL sitt samfunnsarbeid: https://www.fanail.no/samfunnsansvar/fana-il-for-alle/

Detaljer

Arrangør: Turn
Dato: 01.01.2024

Priser og produkter

Pris påmelding fra kr 975 til 1150

  • Voksen / Barn 3-4 år kr 975
  • Turnskolen 5-6 år kr 975
  • Turnskolen 1.-2.trinn kr 975
  • Turnskolen 3.-4.trinn kr 975
  • Turnskolen 5-8 trinn kr 975
  • Turnskolen 1-2 trinn, Rådalslihallen kr 975
  • Rytmisk Gymnastikk 1-2 trinn kr 975
  • Rytmisk Gymnastikk 3-4 trinn kr 975
  • Rytmisk Gymnastikk 5-8 trinn kr 1150

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter