;

Stoppen Akademiet 2015 (vinter 2024)

Stoppen Akademiet ønsker å gi 2015 en ukentlig ekstraaktivitet i løpet av vinteren 2024.

Dette er et tilbud i regi av Akademiet og Akademiet stiller med sine trenere. 

Spillerne trenger ikke være tilknyttet Akademiet eller FFO for å delta. 

Tilbudet gis som en pakke:

Pakken inneholder 7 aktiviteter, inkludert kamp 2-3 av aktivitetene.

Øktene vil gå på følgende datoer:


DATO TID STED AKTIVITET
14.jan 16.00 - 17.30 Lier Stadion Trening
20.jan 15.00 - 16.30 MIF-hallen Kamp
28.jan 16.00 - 17.30 Lier Stadion Trening
04.feb 16.00 - 17.30 Lier Stadion Trening
10.feb 15.00 - 16.30 MIF-hallen Kamp
18.feb 16.00 - 17.30 Lier Stadion Trening
09.mar 15.00 - 16.30 MIF-hallen Kamp

Pakkepris: 2200 kr

Første økt blir søndag 14.01-24.

Vi setter igang tiltaket ved minimum 10 påmeldte.

Stoppenfondet: Dere som melder dere på Stoppen Akademiet håper vi vil donere noen kroner til fondet vårt.

Stoppen Sk ønsker å være en ansvarlig og betydningsfull aktør i samfunnet. Derfor oppretter vi Stoppenfondet. Fondet ønsker å sikre innbyggerne aktivitetstilbud som bidrar til en god psykisk og fysisk helse. Gjennom konkrete lavterskeltilbud og støtteordninger skal klubben bygge tettere bånd mellom innbyggerne, skole, idrett og samfunnet forøvrig. Stoppenfondet skal sikre bærekraften i tilbudene, sørge for kvalitet og bidra til at innbyggerne i alle aldre får et økt aktivitetstilbud, og et sted å være

Detaljer

Arrangør: Stoppen Sportsklubb
Dato: 14.01.2024
Påmeldingsperiode: 11.12.2023 - 28.01.2024

Priser og produkter

Pris påmelding fra kr 20 til 2200

  • Stoppen fondet kr 20
  • Stoppen - fondet kr 50
  • Stoppen - fondet kr 100
  • Stoppen - fondet kr 500
  • Akademiet 2015 vinter 2024 kr 2200

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter