;

Stoppen SK Akademiet 2024

Utviklingstilbud for spillere født G/J 2010 - G/J 2013. 

1 økt og 1 morgenøkt styrke på Zoom pr uke *                                                     1100,- pr mnd


2 økter og 1 morgenøkt styrke på Zoom pr uke *                                                1940,- pr mnd

 

Hospitanter fra FFO 2012-2013 frem til juleferien 2024                                      770,- pr mnd
Krav om deltagelse på klubbens FFO 2 dager i uka for 2012

Krav om deltagelse på klubbens FFO 3 dag pr uke for 2013


Spiller i toppklubb (disponerer Stoppen Akademiet sine aktiviteter fritt)           1500,- pr mnd
Krav om ukentlig aktivitet i Toppklubb for å benytte seg av dette tilbudet


Betalingsfri i juli. Vi følger skoleruta. 


1 måneds oppsigelsestid fra den første i den påfølgende måneden, skriftlig til Akademiet@stoppensk.no


Selvkost på overnattingscuper


Vi tilbyr prøveøkt for de som ønsker dette


Stoppenfondet - kan bidra med økonomisk bistand for de som behøver det.


* Mulighet for transport og til å benytte fysioterapeut hver tirsdag inkl. i pris


Akademiet@stoppensk.no


Stoppenfondet: Dere som melder dere på Stoppen Akademiet håper vi vil donere noen kroner til fondet vårt.

Stoppen Sk ønsker å være en ansvarlig og betydningsfull aktør i samfunnet. Derfor oppretter vi Stoppenfondet. Fondet ønsker å sikre innbyggerne aktivitetstilbud som bidrar til en god psykisk og fysisk helse. Gjennom konkrete lavterskeltilbud og støtteordninger skal klubben bygge tettere bånd mellom innbyggerne, skole, idrett og samfunnet forøvrig. Stoppenfondet skal sikre bærekraften i tilbudene, sørge for kvalitet og bidra til at innbyggerne i alle aldre får et økt aktivitetstilbud, og et sted å være

Detaljer

Arrangør: Stoppen Sportsklubb
Dato: 08.01.2024
Påmeldingsperiode: 11.12.2023 - 12.12.2024

Priser og produkter

Pris påmelding fra kr 50 til 1940

  • 1 økt og 1 morgenøkt styrke på Zoom pr uke * kr 1100
  • 2 økter og 1 morgenøkt styrke på Zoom pr uke * kr 1940
  • Hospitanter fra FFO 2012-2013 frem til jul 2024 kr 770
  • Spiller i toppklubb (disponerer Stoppen Akademiet sine aktiviteter fritt) kr 1500
  • Jeg ønsker å donere til Stoppen-fondet kr 500
  • Jeg ønsker å donere til Stoppen-fondet kr 50
  • Jeg ønsker å donere til Stoppen-fondet kr 100

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter