;

Fana IL Sportsdrill påmelding åpne parti Vår24

Vi tilbyr denne våren følgende partier og treningssteder: 

Åpent parti fra 1 klasse og oppover:   

  • Apeltunhallen                       torsdager 16:00 - 17:00
  • Ulsmåg skole gymsalen      torsdager 16:30 - 17:30 

Alle partier er i tilknytting til skolene og barna kan komme til trening dirkete fra SFO.

Pris pr halvår er kr 1 250. 

Generell informasjon:

Oppstart er 25. januar 2024. Semesteret består av 12 treninger, og det er fri i vinter- og påskeferien.

Husk å legge inn mail og telefonnummer til foresatt ved påmelding da det gjør det lettere med tanke på kommunikasjon.

Se for øvrig informasjon i mail som genereres automatisk ved påmelding. 

Medlemskontingent: 

Medlemskontingent er prisen for selve medlemskapet i Fana Idrettslag. Medlemskontingent gir medlem rettigheter og plikter, slik som stemmerett og valgbarhet på årsmøtet samt rabatter hos samarbeidspartnere som for eksempel Intersport Laguneparken. For øvrige medlemsfordeler sjekk ut denne linken:  https://www.fanail.no/medlemsfordeler/

De som melder seg på i 2023 blir fakturertmedlemskontingent i starten av 2024. De som melder seg på i 2024 blir fakturert medlemskontingent i forkant av oppstart. Man betaler medlemskontingent kun en gang per kalenderår så de som fortsetter til høsten slipper å betalemedlemskontingent på nytt da. 

Satsen for medlemskap i Fana IL for 2024 er NOK 500 (aktivt medlem)

Spørsmål kan rettes til: fanasportsdrill@gmail.com

Fana Idrettslag har et stort fokus på å fremme inkludering og forhindre økonomisk utenforskap. Dersom man ønsker å delta på sportsdrill men økonomien setter begrensninger sjekk ut mulighetene som finnes i tilknytning til Fana IL sitt samfunnsarbeid: https://www.fanail.no/samfunnsansvar/fana-il-for-alle/ 

Detaljer

Arrangør: Sportsdrill
Dato: 25.01.2024

Priser og produkter

Pris påmelding kr 1250

  • Åpent parti fra 1 klasse og oppover Apeltunhallen torsdager 16:00-17:00 kr 1250
  • Åpent parti fra 1 klasse og oppover Ulsmåg skole gymsalen torsdager 16:30-17.:30 kr 1250

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter