;

14.04. ÅPENT NM I PISTOLLANGRENN

Mine tilganger

NROF INVITERER TILÅPENT NM I PISTOLLANGRENN

Lørdag 16. mars2024

Sted:                     Lygna Skistadion vedriksvei 4, ca. 10 km nordøst for Gran/Brandbu.

Start:                    Kl. 1200.

Våpen:                  Pistol/revolver meduprofilerte skjefteplater. Kaliber: 9 mm /.38 eller større. Avtrekksvekt min.1,36 kg. Våpenkontroll og merking vil bli gjennomført.

Registrering:        Registrering og utdeling av startnummerfra kl 10:00 -10:30 på Lygna Skistadion

Gjennomføring:  Klassisk langrenn 5 runder i løype på. 2-3 km.Skyting fra 5 standplasser med 6 skudd mot hvert av 5 feltmål på avstand 15m. På 2 standplasser skal skyting være stående enhånds, for øvrig stående friute støtte. Fylling av magasin/hurtiglader og ladning av våpen SKAL KUN skje påden enkelte standplass.

Skytetillegg:         To mål vil ha soneinndeling hvor treffutenfor innersone gir 1 minutt tillegg, mens skivebom gir 2 minutter tillegg.For øvrig gir skivebom 1 minutt tillegg.

Klasseinndeling:  Iht. militære klasser.

                             

Deltagere:             Alle som har våpenkort forpistol/revolver eller tjenestevåpen.

Utstyr:                  Egen sivil påkledning ogskiutstyr. Husk hørselsvern!

Ammunisjon:       Deltagere må medbringe egen ammunisjon.

Prøveskyting:       Kl.10:35-11:05 på mesterskapsskivene

Påmelding:           Påmelding innen onsdag 6. mars med navn, fødselsår,kjønn, adresse, tlf. epostadresse til karegulliksen@gmail.com Påmeldingi Rubic for NROF Medlemmer her:

                             

Startkontingent: Innbetaling av startkontingent til konto9710.20.05442

                              Innen påmelingsfristen, merket” Pistollangrenn 2024”.           

                              Avgiftkr 200 for NROF medlemmer, kr 500 for andre deltagere

Etteranmelding:  Før kl. 10:00 løpsdagen hvis ledige skiver, kr 600

                              Alle påmeldinger/betalinger etter fristen 6. marskvalifiserer som etteranmelding.

Premiering:          1/3 klassevis premiering. Mesterskapsmedaljertil de 3 beste.

Garderobe:          På Lygna Skistadion

Parkering:            På Lygna Skistadion, det er betaling med bankkorti bom ved innkjøring til stadion.

Øvrig:                   Fullstendig reglement kan finnes på NROF.no/Skytereglementfor NROF kapittel 21

Detaljer

Arrangør: NROF avd. Oslo
Dato: 14.04.2024
Antall påmeldte: 13
Ledige plasser: 87
Totalt antall plasser: 100

Priser og produkter

Pris påmelding kr 0

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter