;

FAGDAG - hvordan løslates?

Vellykket tilbakeføring er når noen løslates til godt liv med mindre risiko for ny kriminalitet og rus.
Men i tilbakeføringsarbeidet er det et gap mellom mål og tilgjengelige ressurser.
Det erfarer ansatte i kommunene og kriminalomsorgen hver dag.

Vi ønsker derfor denne dagen å se på følgende:
Noen slutter faktisk å være kriminelle og rusmisbrukere – hvorfor?
Kan vi jobbe på måter som gjør at vi får mer ut av ressursene vi faktisk har?
Er det muligheter i tilbakeføringsarbeidet vi fort overser?

Deltakere er Helsedirektoratet, John Todd, KS, Line & Richard, Asker Fengselsteam & Blues Factory.
Dagen blir avsluttet med en panelsamtale.

Mandag 11. mars 2024
Hotel River Station, Drammen
09.00 - 14.00
Lunsj inkludert


Ønsker du faktura tilsendt?
Send oss en mail på post@veien-tilbake.no


Helsedirektoratet

Fra Helsedirektoratet kommer Stig Nygård som er utdannet sosionom og god erfaring av innovativt endringsarbeid i både stat og kommune.

Stig arbeider i Helsedirektoratet med utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester til innsatte. Helsedirektoratet vil om kort tid lansere (nye) Nasjonale faglige råd om helse- og omsorgstjenesten til innsatte i fengsel. Der er det to anbefalinger om løslatelse og helsetjenesten sine oppgaver før løslatelsen.


Asker kommune fengselsteam

Asker kommunes fengselsteam koordineres av Liv-Maria Delgado og Katrine Lund. Vi jobber som tverrfaglige rådgivere på Velferdsforvaltningen. Jobben med fengselsteamhandler om å legge til rette for en mest mulig sømløs overgang fra soning til løslatelse til vår kommune. Dette får vi til gjennom godt samarbeid med tjenestene som er representert i teamet; NAV, psykisk helse- og rus og bolig.  


John Todd

John Todd-Kvam har en doktorgrad i kriminologi.  Hans doktorgrad satte søkelys på prosessen å komme seg ut av kriminalitet i Norge (kjent som ‘desistance from crime’), hvor han tok opp temaer som straffegjeld, viktige relasjoner og friomsorgens arbeid. John jobber nå som forsker på ULTPEN-prosjektet, som undersøker bruken og betydningen av forvaring i Norge.


KS

Henrik D. Finsrud, fagleder for innovasjon i KS

En av KS´ større satsinger er Partnerskap for radikal innovasjon, der KS tar initiativ til å etablere nye former for samarbeid for å møte komplekse samfunnsutfordringer. I en tid med økende uforutsigbarhet og krevende utfordringer, øker behovet for samarbeid på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer, fagdisipliner og organisasjoner.


Line & Richard, StyrkeStua

Richard er en fyr på 47 år, gift med Line og sammen har de tre barn. I dag er Richard en god bidragsyter i Back in the ring, Veien-tilbake og i nærsamfunnet gjennom sitt engasjement i Styrkestua på Hønefoss. Han har tatt yogalærer utdannelse gjennom Alexander Medìn og yoga er en av bærebjelkene i hans liv.

Stikkord for å beskrive livet til Richard i dag er, Yoga, fysisk aktivitet og en sunn livsstil. Han holder foredrag om sin reise fra et fullstendig rasert og destruktivt liv til å reise seg og bli en aktiv bidragsyter i samfunnet. 25 år med rus og kriminalitet må heales, kroppen må heales, sjelen må heales, det mentale må heales. Det nytter, hvis man tar ansvar for eget liv, egen healing og egen reise.

Livet, det blir ikke enklere-du blir sterkere.

Line Grønlie er gift med Richard Grønlie og sammen har de 3 barn.

Hun er bosatt på Hønefoss og driver StyrkeStua sammen med Richard og Anita Sharma. Styrkestua er ett yoga studio og ettervernsted for folk som på en eller annen måte har ramla ut av livet.

Line har praktisert yoga av og på de siste 20 årene, men det var først for 5 år siden at hun fant yogaen på ekte. Det var i møte med "Back in the Ring" hun klarte å åpne opp, møte seg selv og bruke yogaen til som tilfriskning etter mange år med rus og destruktiv livsførsel.

Hun tok sin yoga utdanning hos Alexander Medin på Nøsen Yoga og Fjellhotell. Hun er nå igang med en grunnutdanning i traumetilpasset yoga med Josefin Wickstrøm.

Line har det siste året undervist yoga daglig. Blant anna for Ringerike fengsel, Back in the Ring Hønefoss og har egne kurs. 

Line brenner for yoga som medisin og er selv ett bevis på at yoga funker. Hun har vunnet tilbake det som syntes tapt: både familien og selvverd.


Blues Factory

Blues Factory AS ble etablert i 2012 basert på positive erfaringer fra pilotprosjektet Blues Behind Bars i Telemark Fengsel og Blueshuset i Bastøy Fengsel. Blues Factory AS er en sosial entreprenør organisert som et ideelt aksjeselskap, hvor det er vedtektsfestet at det ikke skal betales utbytte og at alle eventuelle overskudd skal tilbakeføres til selskapet som grunnlag for videre drift og utvikling av nye tilbud til målgruppene selskapets virksomhet retter seg mot. Blues Factory AS bruker blues, rock og moderne sjangre som Rap og Hip Hop som musikalsk pedagogisk plattform for å lære innsatte, løslatte fra fengsel, ungdom som av ulike grunner faller utenfor ordinære utdannings- og arbeidslivsløp og andre som ønsker å benytte seg av våre kurstilbud å spille i band, med etablerte blues- og rock musikere som instruktører og støttespillere på arenaer inne i og utenfor fengslene. Blues Factorys visjon er å inspirere mennesker – både innenfor og utenfor fengselsmurene – til å utvikle integritet og egenverdi gjennom samarbeid med andre hvor musikk og kulturell virksomhet i vid forstand benyttes som strategisk verktøy for egenhabilitering.

Detaljer

Arrangør: Veien Tilbake
Dato: 11.03.2024

Priser og produkter

Pris påmelding kr 450

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter