;

Kjønnsinkongruens i utvikling - fra dagens innsikt

                                                  

Kjønnsinkongruens i utvikling: Fra dagens innsikt til morgendagens muligheter

Oslo Kongressenter/Oslo Congress Centre


English translation below!

En konferanse med et fremtidsrettet blikk, vi har fått med oss store navn på felt som vil komme sammen for å bidra med mange års erfaring og refleksjoner på feltet.


Hold av dato 31. oktober for en fremtidsrettet konferanse som samler ledende fagpersoner innen kjønnsinkongruens. Dette blir en unik mulighet til å dykke ned i forskning og høre om fremtidens muligheter innen feltet. Foredragsholdere som har bekreftet er blant annet disse internasjonalt anerkjente eksperter som


 • Annelou L C de Vries, Nederland
 • Cecilie Dhejne, Sverige
 • Dr. Hilary Cass, England
 • Riittakerttu Kaltiala, Finland
 • Dr. Erica Anderson, USA
 • Mikael Landén, Sverige
 • Anne Wærhe, Norge
 • Kjersti Gulbrandsen Norge


Programmet er ikke helt satt, men informasjon kommer fortløpende. Med dette så lover dagen å bli både opplysende og inspirerende.


Konferansen vil utforske en rekke temaer, fra dagens forståelse av kjønnsinkongruens til muligheter for morgendagens behandling og støtte. Dette er en gylden mulighet for fagfolk, studenter, og alle interesserte i kjønnsinkongruens og relaterte felt å lære og bidra til viktige samtaler som vil forme fremtiden. Bli med oss for å utforske, lære, og inspirere endring.


Ikke gå glipp av denne spennende dagen – merk av 31. oktober i kalenderen din nå!
Emdelig program kommer i løpet av mai.

Siste frist for påmelding er 3. oktober


Påmeldingen er bindende!

 • Endringer/avbestillinger:
  • Alle endringer/avbestillinger skal skje skriftlig til info@hbrs.no
  •  Avmelding som skjer skriftlig senest 2. oktober 2024, kan skje kostnadsfritt.
  • Ved avmelding fra og med 3. oktober 2024, blir ingen deltageravgift refundert.
  • Deltageravgift fra med 3. oktober kan kun refunderes ved fremleggelse av sykemelding. 


------------------------------------------------------------------------------------------

Gender Incongruence in evolution: Bridging today's Insights with tomorrow's possibilities


Save the date for a visionary conference featuring leading figures in the field who will come together to share their extensive experience and insights.


Mark your calendar for October 31. st for a pioneering conference that unites top professionals in the field of gender incongruence. This presents a unique chance to immerse yourself in cutting-edge research and discover future prospects within this area. The lineup of speakers includes internationally acclaimed experts such as:


 • Annelou L C de Vries, Nederland
 • Cecilie Dhejne, Sweden
 • Dr. Hilary Cass, England
 • Riittakerttu Kaltiala, Finland
 • Dr. Erica Anderson, USA
 • Mikael Landén, Sweden
 • Anne Wærhe, Norway
 • Kjersti Gulbrandsen Norway


While the agenda is yet to be finalized, ongoing updates will ensure the day is both informative and inspiring.
The conference aims to cover a broad spectrum of topics, from the current understanding of gender incongruence to exploring future treatments and support mechanisms. 


This event is an excellent opportunity for professionals, students, and all those interested in gender incongruence and related fields to engage in meaningful discussions and contribute to shaping the future. Join us in this exploration to learn, inspire, and drive change.


Don't miss this remarkable day – ensure October 31st is highlighted in your diary now!
Details on the full program will be available in May.

Deadline for registration is October 3rd.

Please note that registration is binding!

Changes/Cancellations:

 • All changes or cancellations must be submitted in writing to info@hbrs.no.
 • Cancellation requests submitted in writing by October 2, 2024, can be processed free of charge.
 • No participant fees will be refunded for cancellations made from October 3, 2024, onwards.
 • Participant fees from October 3 onwards can only be refunded with a valid medical certificate.

Detaljer

Arrangør: Harry Benjamin Ressurssenter
Dato: 31.10.2024
Påmeldingsperiode: 30.04.2024 - 03.10.2024

Priser og produkter

Pris påmelding fra kr 350 til 800

 • Påmelding - Kjønnsinkongruens i utvikling - fra dagens innsikts til morgendagens muligheter - Registration - Gender Incongruence in evolution: Bridging today's Insights with tomorrow's possibilities kr 800
 • Redusert pris medlem- Må oppgi medlemsnummer - Reduced price for members - Must provide membership number kr 350

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter