;

Heming Adrenalin Vår 2024 Freeski (FS) 2008+

 Informasjon

~ K l i kk   h e r   f o r   t r e n i n g s t i d e r ~

~ K l i k k   h e r   f or   t r e n i n g s v i l k å r


Det er viktig at man melder seg på i den gruppen man tilhører! Ved ønske eller behov om å trene med annen gruppe enn den man ordinært tilhører, send oss forespørselen på mail: adrenalin@heming.no

Barmarkstreningen starter mandag 06.05 og følger deretter oppsatt treningsplan til og med onsdag 19 juni. Helligdager og øvrige fridager i perioden er det ikke trening. Følg med på våre hjemmesider, våre sider på facebook eller sjekk din egen innboks for updates, endringer mm.

 Hvorfor, hvordan og hva ?

Barmarks øktene til Adrenalin av består for det meste av trampoline, trampett og relaterte koordinasjonsaktiviteter både inne og ute. Dette er lagt opp som en fusjon mellom frihet, lek, mestring og individuell utvikling. Treningen har et grundig og stort fokus på koordinasjon og metode som er viktige faktorer for aktivitetene vi driver med på snø. I kombinasjon med styrketrening som er av generell art, er øvelsene tilpasset optimalisering innenfor grenene våre.

Sammenhengendebarmarkstrening over tid gir mye tilbake i utøverens favør; Ikke bare et grunnlag for trening på snø men glede, mestring, prøving, feiling, utfordringer, glede, svette, kred og skills.

 Når hvem da, da?

Påmeldingsmodulen er lagt opp per alderstrinn med i utgangspunktet maks 30 utøvere per gruppe. Dersom det blir fullt i den aktuelle gruppa, meld dere påventelisten i påmeldingssystemet. Utøvere født fra 2014 er velkomne. De vil da trene under samme vilkår og retningslinjer som de eldre og således hva det måtte innebære. Ta kontakt hvis du lurer på noe tilknyttet dette (adrenalin@heming.no / pernille@heming.no).

Det kan oppståsituasjoner hvor endringer/justeringer av tider og grupper er nødvendig. Dette blir kommunisert.

Generell filosofi

Vi har hele tiden fokus på individuell og dynamisk utvikling og instruere deretter. Vi ønsker at utøverne selv tenker over hva de ønsker å oppnå med treningen, hva de konkret ønsker å lære seg og at realiseringen av disse målene skjer med stor glede og trivsel.

HemAdr sitt treningstilbud er åpent for alle, men fordrer at man besitter grunnleggende og generelle basisferdigheter relatert til sin aktivitet. Forgrenspesifikke og individuelle spørsmål tilknyttet modus operandi kan følgende kontaktes:

Freeski, FreeRide og Snowboard: Stian Solberg (Sportssjef)

Detaljer

Arrangør: Heming Adrenalin
Dato: 01.05.2024

Priser og produkter

Pris påmelding kr 2200

  • Heming Adrenalin Vår 2024 Freeski (FS) 2008+ kr 2200

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter