;

Fana IL Sportsdrill påmelding åpent parti sommer24

Vi tilbyr følgende sommerparti på Ulsmåg skole:

Åpent parti fra 1. klasse og oppover:

Ulsmåg skole                   torsdager kl 16:25 - 17:30

Partiet har tilknytting til skolen og barna kan komme til trening direkte fra SFO.

Pris for 5 ganger er kr 600

Generell informasjon:

Oppstart er 16. mai og siste trening er 13. juni 2024. Semesteret består av 5 treninger.

Husk å legge inn mail og telefonnummer til foresatt ved påmelding da det gjør det lettere med tanke på kommunikasjon.

Se for øvrig informasjon i mail som genereres automatisk ved påmelding. 

Medlemskontingent: 

Medlemskontingent er prisen for selve medlemskapet i Fana Idrettslag. Medlemskontingent gir medlem rettigheter og plikter, slik som stemmerett og valgbarhet på årsmøtet samt rabatter hos samarbeidspartnere som for eksempel Intersport Laguneparken. For øvrige medlemsfordeler sjekk ut denne linken:  https://www.fanail.no/medlemsfordeler/

De som  ikke allerede er medlem av Fana IL for 2024 må melde seg inn før en får meldt seg på. Man betaler medlemskontingent kun en gang per kalenderår så de som fortsetter til høsten slipper å betale medlemskontingent på nytt da. 

Satsen for medlemskap i Fana IL for 2024 er NOK 500 (aktivt medlem)

Spørsmål kan rettes til: fanasportsdrill@gmail.com

Fana Idrettslag har et stort fokus på å fremme inkludering og forhindre økonomisk utenforskap. Dersom man ønsker å delta på sportsdrill men økonomien setter begrensninger sjekk ut mulighetene som finnes i tilknytning til Fana IL sitt samfunnsarbeid: https://www.fanail.no/samfunnsansvar/fana-il-for-alle/ 

Detaljer

Arrangør: Sportsdrill
Dato: 16.05.2024

Priser og produkter

Pris påmelding kr 600

  • Åpent parti fra 1 klasse og oppover Ulsmåg skole torsdager 16:25-17:30 kr 600

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter