;

Fana IL Sportsdrill åpne parti høsten 2021


Påmelding til breddeparti i sportsdrill høst 2021. Vi tilbyr denne høsten følgende partier og treningssteder. 

Åpent parti 1-4 klasse Apeltunhallen torsdager 16.00-17.00

Åpent parti 1-4 klasse Ulsmåg skole gymsalen torsdager 16.30-17.30

Alle partier er i tilknytting til skolene og barna kan komme til trening dirkete fra SFO.

I tillegg til treningsavgiften kommer 425 kr i årsavgift til Fana Idrettslag. Denne vil bli fakturert særskilt. Det betales kun en medlemskontingent til Fana IL så om man allerede er medlem kommer det kun en kontingent. 

Pris per halvår er kr 1 000 for 12 ganger. Oppstart vil mest sannsynlig bli første uken i september. Det taes forbehold om at tid og sted for de åpne partiene kan bli endret etter Bergen kommune Idrettsservice tildeler halltid i august. Ved vesentlig endring i tid og sted kan avmelding skje. 

Spørsmål kan rettes til: fanasportsdrill@gmail.com

Detaljer

Arrangør: Fana idrettslag - Sportsdrill
Dato: 06.09.2021
Påmeldingsperiode: 10.06.2021 - 29.10.2021

Priser og produkter

Pris påmelding kr 1000

  • Åpent parti 1-4 klasse Apeltunhallen torsdager 16:00-17:00 kr 1000
  • Åpent parti 1-4 klasse Ulsmåg skole gymsalen torsdager 16.30-17.30 kr 1000

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter