;

Påmelding Høst 2021

Parti  Sted  Dag  Tid  Pris
Voksen/Barn 3-4 år Slåtthaughallen Onsdag 16:30-17:15975
Turnskolen 5-6 år Slåtthaughallen Onsdag 17:15-18:00975
Turnskolen 1.-2. trinn   Slåtthaughallen Onsdag 18:00-19:00975
Turnskolen 3.-4. trinn Slåtthaughallen Onsdag 19:00-20:00975
Turnskolen 5.-8. trinn Rådalslihallen  Torsdag 19:00-20:00975
Gutteturn 1.-4. trinn Rådalslihallen Torsdag 18:00-19:00975
Rytmisk Gymnastikk 1.-2. trinn Rådalslihallen Tirsdag 16:30-17:30975
Rytmisk Gymnastikk 3.-4. trinnRådalslihallen Tirsdag 17:30-18:30975
Rytmisk Gymnastikk 5.-8. trinnApeltunhallen Onsdag 19:00-20:301175


Medlemskontingent: 

Medlemskontingent er prisen for selve medlemskapet i Fana Idrettslag. Medlemskontingent gir medlem rettigheter og plikter, slik som stemmerett og valgbarhet på årsmøtet samt rabatter hos samarbeidspartnere som for eksempel Intersport på Lagunen.

Medlemskontingent til Fana IL faktureres separat en gang pr år pr e-post, om våren for eksisterende medlemmer, og fortløpende for nye medlemmer. 

Kontingent støttemedlem kr 350 pr år

Kontingent medlem 17 år og yngre kr 425 pr år

Kontingent medlem 18 år og eldre kr 550 pr år

 

Medlemskontingenten følger kalenderåret. Kontingent betales bare én gang uansett hvor mange aktiviteter man driver med.

Treningsavgift:

Treningsavgiften er betalingen for å trene på et parti i et semester. Ett semester består av 12 turn treninger.


Breddeparti barn/ungdom 45-60 min/uke kr 975 pr semester

Breddeparti barn/ungdom 90 min/uke kr 1175 pr semester


Oppstart uke 36.

Detaljer

Arrangør: Fana Idrettslag - Turn - Inaktiv
Dato: 24.05.2021
Påmeldingsperiode: 01.06.2021 - 13.11.2021

Priser og produkter

Pris påmelding fra kr 488 til 1175

  • Turnskolen 5-8 trinn kr 975
  • Gutteturn 1-4 trinn kr 975
  • Rytmisk Gymnastikk 1-2 trinn kr 975
  • Rytmisk Gymnastikk 3-4 trinn kr 975
  • Rytmisk Gymnastikk 5-8 trinn kr 1175
  • Voksen/Barn 3-4 år kr 975
  • Turnskolen 5-6 år kr 488
  • Turnskolen 1.-2.trinn kr 975
  • Turnskolen 3.-4.trinn kr 975

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter