;

V22 Aspirant (6-9 år)

Velkommen til Aspirant (6-9 år)!

Aspirant er et åpent parti for alle i alderen 6-9 år.
Treningen består av 30 minutter oppvarming av hele kroppen, inkludert styrke og tøying, og deretter 60 minutter fordelt på ulike apparater. På treningene bruker vi blant annet apparatene tumbling, trampoline, airtrack, bom og skranke. 


Vårsemesteret varer fra og med uke 3,  til og med uke 22.
//(Det er ingen aktivitet i vinterferien (uke 8), påskeferien (uke 15) eller på helligdager)


TRENINGSTIDER: 

  • Mandag: kl 17.30 - 19.00, i turnhallen i Holmen idrettshall (Vogellund 12)
  • Tirsdag: kl 17.00 - 18.30, i turnhallen i Holmen idrettshall (Vogellund 12)
  • Onsdag: kl 17.30 - 19.00, i Holmen turnhall (Vogellund 28)
  • Torsdag: kl 17.30 - 19.00, i turnhallen i Holmen idrettshall (Vogellund 12)

PRIS for vårsemesteret: KR 2950,-  (per dag man melder seg på)

All deltakelse på aktivitet i Holmen Tropp og Turnforening krever medlemskap som i 2022 koster kr 350,-. Medlemsavgiften dekker forsikring under trening, samt forsikring under reisen til og fra. 

Påmeldingen er bindende.
Ved påmelding betales KR 500,- i "Påmeldingsavgift", før oppstart faktureres restbeløpet. 


Mer info på våre hjemmesider: https://holmenturn.no/ 

Detaljer

Arrangør: Holmen Tropp og Turnforening

Priser og påmeldingsvalg

Pris påmelding fra kr 0 til 500

  • Mandag kr 500
  • Tirsdag kr 500
  • Onsdag kr 500
  • Torsdag kr 500
  • Venteliste Mandag
  • Venteliste Tirsdag

Du er ikke påmeldt