;

Telenor Extra FFO/IFO 6-9 år

Vind IL har siden 2013 hatt sitt Telenor Xtra FFO (FotballFritidsOrdning) tilbud for barn i alderen 6-9 år. 

Fra våren 2021 så startet vi opp med et alternativ til fotball, denne gang med Idrettfritidsordning (IFO). 

Fra og med januar 2022 så vil mandager være IFO-dager og tirsdager og torsdager inneholde IFO+FFO (kombinert).


Treningene foregår på Vind etter skoletid. 

Opplegget er tilgjengelig for alle som ønsker å trene mer og det skal være av høy kvalitet.


TILBUD VÅREN 2023:

2016: Har tilbud om FFO+IFO på tirsdager 

2015: Har tilbud om FFO+IFO på torsdager 

2014: Har tilbud om tilbud om FFO+IFO tirsdager og torsdager. IFO mandagPriser:

En dag pr. uke 800,- (per måned).

To dager pr. uke 1200,- (per måned)

Tre dager pr.uke 1500,- (per måned)

Ingen betaling ved påmelding, månedsavgiften faktureres ca. den 15 hver måned.

Betalingen løper 11 av 12 måneder grunnet tilbud i uke 32, høstferie og vinterferie.


Rabatter:

Søskenrabatter: Barn nr 2: 25%. Barn nr. 3: 50% (alltid den laveste prisen som rabatteres)
De som kjører selv fra skoler vi ikke henter på: 150,- pr. mnd. uavhengig av antall dager.


Betaling

Ingen betaling ved påmelding, månedsavgiften faktureres da. en 15 hver måned.

Oppsigelstid

En måneds oppsigelstid løper fra nærmeste 1. eller 15.

Pause

Faktureres nærmeste 1. eller 15.

Bytte av dager

Faktureres nærmeste 1. eller 15


Visjon:

Vind IL ønsker å gi et ekstratilbud til de som ønsker et større aktivitetstilbud enn det de får på sine respektive lag.

Målsetninger:

 • Øke den fysiske aktiviteten.
 • Forbedre den enkeltes basisferdigheter.
 • Sette et positivt fokus på trening.
 • Lære om sammenhengen kosthold i forhold til treningsmengde.
 • Skape god treningskultur.
 • Lære barna om gode holdninger.

Detaljer

Arrangør: Vind Akademiet
Dato: 01.01.2019
Påmeldingsperiode: 05.12.2018 - 01.01.2029

Priser og produkter

Pris påmelding kr 0

 • FFOIFO Tirs og Tors 2014
 • FFOIFO Tirs 2014
 • FFOIFO Tors 2014
 • FFOIFO GIS Tirsdag
 • FFOIFO Torsdag 2015
 • IFO MANDAG 2014
 • FFOIFO Tirsdag 2016

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter