;

Vind Akademiet 10-13 år

Vind IL har siden 2013 hatt sitt FFO tilbud Telenor Xtra for barn i alderen 7-9 år.

Fra 2015 tilbyr vi et lignende konsept for barn og ungdom fra 5 til 7 trinn, 10-12 år.


FRA JANUAR 2022 vil tilbudet bli tilpasset spillform (7'er og 9'er) og fotballsesongen og få tilbud om akademi fra januar. 


AKTIVITETSTILBUD HØSTEN 2022 *forbehold endringer

Onsdag: Akademi jentedag 2012 + 2011. Akademi Onsdag 2012 (fra etter høstferien)

Fredag: Akademi, åpent for begge kjønn (2012, 2011 og 2010)

Søndag: Akademi, åpent for begge kjønn (2011 og 2010) 


* 2013: Får tilbud om onsdag og fredag fra januar 2023


Treningene foregår på Vind etter skoletid og søndager.

Opplegget er tilgjengelig for alle som ønsker å trene mer og det skal være av høy kvalitet.

Fra høsten 2021 så har vi hatt optimale treningsforhold inne i GOBB Arena!


Akademi Onsdag og Fredag

En dag onsdag eller fredag pr. uke 800,- (per måned)

To dager onsdag og fredag pr. uke 1.200,- (per måned)


Akademi Fredag og Søndag

En dag fredag: 800,- (per måned). 

En dag søndag: 500,- (per måned). 

Pakkepris fredag og søndag: 1000,- (per måned)


Rabatter:

Søskenrabatter: Barn nr 2: 25%. Barn nr. 3: 50% (alltid den laveste prisen som rabatteres)
De som kjører selv fra skoler vi ikke henter på: 150,- pr. mnd. uavhengig av antall dager.


Betaling

Ingen betaling ved påmelding, månedsavgiften faktureres da. en 15 hver måned.

Oppsigelstid

En måneds oppsigelstid løper fra nærmeste 1. eller 15.

Endring av plass:

Endring gjøres umiddelbart, fakturering skjer fra nærmeste 1. eller 15. 

Eksempel 1: Ved endring av antall dager mellom 1-14 mars, faktura 15. mars.

Eksempel 2: Ved endring av antall dager mellom 15-31 mars, faktura 15. april.

Pause:

Om man tar pause betales sist utstedte faktura, og fakturering settes på vent.


Visjon:

Vind IL ønsker å gi et ekstratilbud til de som ønsker et større aktivitetstilbud enn det de får på sine respektive lag.

Målsettinger:

 • Øke den fysiske aktiviteten.
 • Forbedre den enkeltes basisferdigheter.
 • Sette et positivt fokus på trening.
 • Lære om sammenhengen kosthold i forhold til treningsmengde.
 • Skape god treningskultur.
 • Lære ungdommene om gode holdninger.


Detaljer

Arrangør: Vind Akademiet
Dato: 01.01.2019
Påmeldingsperiode: 05.12.2018 - 31.12.2026

Priser og produkter

Pris påmelding kr 0

 • Akademi Onsdag G2012
 • Akademi Fredag G2010+G2011+G2012
 • Akademiet Onsdag og Fredag G2012
 • Akademi Fredag+Søndag G2010+G2011
 • Akademi Søndag G2010+G2011
 • Akademi Onsdag J2011+J2012

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter