;

Dysterjordet andelslandbruk 2022: andeler, osv.

VI DYRKER MANGFOLD, SUNNHET OG FELLESSKAP - Unikt økologisk utvalg, lærerikt, hyggelig og døgnåpent!

[English below] Her få du lese om andeler og medlemskap, og så klikk du videre til påmeldingsskjemaet.

Som andelshaver du får rett på én andel av produksjonen og høster dine egne økologiske grønnsaker i henhold til ukentlige høstemeldingerÉn andel er ment å dekke grønnsaksforbruket til én person gjennom sesongen. Andelshaverne betaler ikke for en gitt mengde produkter, men deler både utbytte og risiko vedproduksjonen. Derfor kan man få både mer eller mindre grønnsaker enn forventet. Produksjonen er økologisk sertifisert etter Debio-ordningen. 

Du bidrar i andelslandbruket på organiserte dugnader (minimum 6 timer per voksenandel), eller avhengig av fysisk evne på annen måte avtalt med daglig leder. Den daglige driften ivaretas av en gartner. Bare voksne må legge inn dugnadsinnsats - barn og ungdommer har ikke plikt til dette. I tillegg til andeler for voksne og eldre, finnes det barneandeler, ungdomsandeler, samt billigere arbeidsandeler der du bidrar med større arbeidsinnsats. Som andelseier har du rett til å stemme på Dysterjordets årsmøte.

Priser:

*Alle nye andelshavere må betale en innmeldingsavgift (bare en gang) - se nedenfor

· Voksenandel kr. 2950,-

· Eldreandel (75år og over) kr. 1500,-

· Ungdomsandel (13-17 år) kr. 1400,-

· Barneandel (5-12 år) kr. 700,-

· Barnunder 5 år er helt gratis (men må være meldt inn)

· Arbeidsandel (egen søknad på sendes) 1500kr + 26 dugnadstimer (Begrenset til 10 stk.)*

*For å søke om en arbeidsandel, sende inn et kort søknadsbrev til daglig lederen om hvorfor du vil ha den, mulighet til å være ledig for å gjøre dugnadstimer i vår og brekrefte at du har en lav inntekt. Fristen er 15.03.22.

Innmeldingsavgift:

Nye andelshavere betaler en innmeldingsavgift i andelslandbruket på samme måte som i andre andelsorganisasjoner/kooperativer. Dette er en en gangssum og gir medlemskap i Dysterjordet Andelslandbruk.  
Dersom du har vært medlem tidligere år kan du melde seg inn igjen i 2022 uten å betale ny innmeldingsavgift**.  

· Ny voksen kr. 300,-

· Ny student kr 150,-

· Ny ungdom (13-17år) kr. 150,-

· Barn under 12år betaler ikke innmeldingsavgiften

Som ny andelshaver også får du muligheten til har en fadder; en eksisterende andelshaver som kan hjelper deg på jordet til se høsteklar grønnsaker!

Husstandsmedlemmer

Husstandsmedlemskap er for de som bor sammen med minst en voksen som har fult medlemskap/har betalt for en full andel. Du vil ikke få rett på en andel av grønnsakene, men du får rett til å være på åkeren, delta på sosiale arrangementer/dugnader og så videre. Som husstandsmedlem kan du komme på dugnader, men du trenger ikke å bidra med arbeid om du ikke ønsker. Du kan høste grønnsaker på vegne av den personen som er fult medlem, men du kan ikke ta egne grønnsaker. Hvis man ikke kjøper grønnsaksandeler til hele familien /kollektivet, betyr det at familien/kollektivet må kjøpe inn grønnsaker i tillegg. Det er ikke slik at du f.eks. kan høste poteteter til hele familien fordi du lar være å høste salat. Det er heller ikke slik at du kan la være å høste én uke og deretter høste til hele familien ukenetter.

· Voksen husstandsmedlem kr. 300,-

· Student husstandsmedlem kr. 150,-

· Ungdom husstandsmedlem kr. 150,-

· Barn under 12 år som husstandsmedlem er gratis, men må være meldt inn

Tilbud om høstehjelpDette tilbudet er ment for de som av helsemessige årsaker synes det er vanskelig å høst andelen sin. Vi har erfart at flere ikke har anledning til å høste så ofte som de ønsker. Derfor vil vi tilby et begrenset tilbud om høstehjelp mot betaling eller annen avtale. Høstehjelp må bestilles uken i forveien og ferdig høstede grønnsaker må hentes på et fastsatt tidspunkt.

God Venn/bidrag til høstehjelp: Har du eller dine store barn mulighet til å være en God Venn en gang iblant og hjelpe med høsting for en andelshaver som av helsemessige årsaker synes det er vanskelig å høste andelen sin? Trykk 'ja' under dettepunket i innmeldingen.

Innmelding og betaling

Både de som ønsker å bli medlem samt husstandsmedlemmer må registrere seg her.

Innmeldingen gjøres i år via Rubic AS (trykk "påmelding" knappen til høyre/over). Eksisterende andelshavere er allerede registrert og kan logge seg inn med engangspassord som er mottatt på e-post. Nye andelshavere må opprette en profil på Rubic før de kan melde seg inn. På “min side” i Rubic kan du oppdatere egen informasjon og legge til og endre familiemedlemmer. 

Betaling: Når du har fylt ut påmeldingskjemaet, vil faktura bli tilsendt på e-post innen ca.5 arbeidsdager. Påmeldingen er bindende og fakturaen må betales innen 14 dager. Eller, har du behov for å dele opp betalingen?
Send en e-post til 
andelslandbruk@dysterjordet.no. Vi skjønner at ikke alle har hele beløpet på en gang, så det er mulig å dele opp betalingen over maksimalt 4 måneder (dette gjøres etter avtale med daglig leder og betinger at det settes opp avtalegiro).

Påmeldingen er bindende for hele sesongen og det er ingen refusjon av innmeldingsavgift eller kontingent om man flytter etc.

Påmeldingen for 2022 avsluttes enten 31. mai eller når vi er fulltallige. 

Les mer om retningslinjene for Dysterjordet andelslandbruk SA i våre vedtekter

English version:

Vegetable-shareholders: When you buy a vegetable-share you have the right to one person's share of the organic production on the field, and you harvest it yourself according to the directions of a weekly 'Harvest Message' email that starts in June. One share is meant to cover the vegetable/herb/potato consumption of one person throughout the season (full harvest = July to ca. Nov, plus some before and after these times). Vegetable-shareholders do not pay for a specific amount of veggies, but instead, in the spirit of Community Supported Agriculture, you 'share the risk' with the farmer. Therefore you could get more or less depending on the season. We're fully certified organic! And you contribute with a minimum 6 hours volunteer work to support the farmer and manager that are employed by this not-for-profit organisation. Those 6 hours can be either on the field with others if you are physically capable or, if because of some physical disability you need a different job, just tell the manager. All shareholders and members get the right to vote.

Prices:

* New vegetable-shareholders must pay a sign-up fee - see below

·  Adult share kr. 2950,-

·  Aged persons share (75 years and over) kr. 1500,-

· Teenager share (13-17 years) kr. 1400,-

· Children 5-12 years kr. 700,-

· Children under 5 years can get their share of vegetables for free (but have to be registered as members)

· Working share*: please feel free to apply to be one of ten people that our gardener will chose to work with in 2022 - pay just 1500kr but as well do at least 26 hours volunteer work with us. 

*To apply for a Working share please send in a short application letter to our manager and state why you wish to apply, relevant information and experience, and confirm that you will be available to work in spring on weekdays and confirm that you do in fact have a low income. Deadling is 15.03.22.

Sign-up fee:

All new shareholders have to pay a one-time sign-up fee.  
If you have been a member with Dysterjordet before, you do not have to pay again for 2022.  

· New adult kr. 300,-

· New student kr 150,-

· New teenager (13-17 years) kr 150,-

· Children under 12 do not pay the sign-up fee.

Household membership - offer for families and collectives/share houses With at least one full adult vegetable-shareholder in a household, other people living with that member can chose to become Household-members. We expect that the household still only harvests one adult's share of vegetables, herbs and potatoes (or more if they have more vegetable-shares). Those who have a 'household membership' have the right to be on the field, participate in working-bees, and in all our social and educational events if they register with us now during this registration period.

· Adult household member kr. 300,-

· Student household member kr. 150,-

· Teenager household member kr. 150,-

· Children under 12 years old are free to be household members, but need to be signed up to join you on the field and participate in any activities.

Harvest Help and the Good Friend system: We would like to offer members who are disabled or otherwise sick and unable to harvest the chance to make the most of their veggie-share. If you are sick or disabled and cannot make it to the field, we would like to offer you Harvest Help. If you know you might need this, please indicate this below.

If you or one of your teenagers could occasionally be a Good Friend to those amongst us who need some help with harvesting please indicate this below. 

Registration/Joining up: As a new member, you will need to first make a profile here in 'rubic.no' and then click on 'påmelding', the green button over on the right. Existing members can just click 'påmelding' and continue.

Payment: Fill out the registration form, and you'll be sent an invoice over the next week. Registration is binding and the invoice must be paid within 14 days, please. But if you are in need of dividing up your payments over a few months (max. 4 months) please just contact our manager, Victoria, on andelslandbruk@dysterjordet.no to make an arrangement. 

Registration for 2022 closes on 31.05 or when we are full. 

Read our guidelines for Dysterjordet andelslandbruk SA here statutes


To register, scroll up and click on the green button on the right hand side of this page! 


Anyting you need, just get in touch!

Victoria Thomas, daglig leder

mobil 482 47 449. email andelslandbruk@dysterjordet.no

Dysterjordetandelslandbruk på Facebook

www.dysterjordet.no

Detaljer

Arrangør: Dysterjordet andelslandbruk SA
Dato: 11.02.2022
Påmeldingsperiode: 11.02.2022 - 31.05.2022

Priser og produkter

Pris påmelding kr 0

  • Andel med grønnsaker, se prisalternativer under
  • Arbeidsandel: velg alternativet under, og sende inn et søknadsbrev
  • Husstandsmedlemskap, ingen grønnsaker

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter