;

Årsmøte i Klæbu idrettslag 2022


Innkalling til årsmøte i Klæbu Idrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte i Klæbu Idrettslag.

Årsmøtet avholdes fysisk den 24. mars 2022 kl. 18:00 i Klæbuhallen, Sal B.

Hovedstyret ønsker at medlemmene melder seg på via Rubic for å ha oversikt over stemmeberettigete.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10.mars 2022 til e-post: leder@klaebu.no eller sendes til adresse: Klæbu IL, Postboks 72, 7540 Klæbu. 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden senest 17.mars 2022.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen

Mvh

Styret i Klæbu IL 

Detaljer

Arrangør: Klæbu Idrettslag
Dato: 24.03.2022
Påmelding åpner: 24.02.2022
Påmelding stenger: 24.03.2022

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter