;

Årlig møte Tiller fotball 2022

Blåstua kl 19-21

Agenda:
1. Åpning ved møteleder
2. Behandle TF årsberetning ved styreleder
3. Behandle gruppens regnskap for 2021
4. Fremme innspill til årsplan for fotballaktivitet til hovedstyret
5. Fremme forslag til årlig treningsavgift
6. Fastsette forslag til budsjett for gruppas aktivitet
7. Behandle innkomne forslag
8. Behandle innstilling til styreverv/foreslå kanditater til styreverv
9. Annen informasjon fra styret

Detaljer

Arrangør: Tiller Idrettslag
Dato: 07.03.2022
Påmeldingsperiode: 28.02.2022 - 07.03.2022
Antall påmeldte: 17
Ledige plasser: 33
Totalt antall plasser: 50

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter