;

Påmelding Barnekretsturnstevnet 2022

TIL FORELDRE/FORESATTE I ATIF

INVITASJON TIL BARNEKRETSTURNSTEVNET 10.-12. JUNI 2022Hva er et barnekretsturnstevne?

Barnekretsturnstevnet er for alle gymnaster fra 1.-7. trinn som er medlem i en turnforening i Sør-Trøndelag. På turnstevnet er det treninger, oppvisninger, defilering, overnatting på skole, festmiddag m/ disco og masse tid til frilek og turning! Alle som deltar fra ATIF er med på felles oppvisning med alle gymnaster fra vår klubb samt en felles oppvisning med alle gymnaster fra Sør-Trøndelag i samme aldersgruppe. For deltakere fra ATIF på BKTS vil det bli satt opp egne stevnetreninger i Rosenborghallen i mai og juni. Vi vil vise fram det vi har øvd på i under stevneoppvisningen søndag 03.06. Grunnet pandemien er det fremdeles uvisst om det vil åpnes for å ha publikum på tribunene, mer info kommer!


I år arrangeres barnekretsturnstevnet av Nidaros turnforening. Stevnet vil foregå innendørs på Leangen idrettsanlegg med overnatting på nærliggende skoler. Det er også mulig å delta på stevnet uten og overnatte. Overnatting vil foregå fra fredag - søndag, på Charlottenlund barne- eller ungdomsskole. Skolen ligger ca. 1,3 km gangavstand til Leangen idrettspark

ATIF har i år ca 55 turnere som kan være med på barnekretsturnstevnet, og vi håper at de aller fleste blir med. I 2019 var det til sammen 70 utøvere og 13 reiseledere fra ATIF som var med på turnstevnet i Trondheim.

Reiseledere

Vi er avhengige av reiseledere for å kunne sende gymnastene på stevnet. Som reiseleder har du ansvar for 5-7 barn under hele stevnet. ATIF dekker stevneavgift, reise og overnatting for reiseledere. Foreldre til de barna som er minst, deltar for første gang eller har spesielle behov, vil bli prioritert. Vi vil etter påmelding ta en vurdering av hvor mange reiseledere det er behov for ut i fra antall gymnaster som er påmeldt og ønsker overnatting. Det vil bli innkalt til eget møte for reiselederne i forkant av stevnet.

Påmelding
Påmelding skjer elektronisk. Legg merke til de ulike billettkategoriene å se at du velger riktig for din gymnast.

BKTS deltaker med overnatting kr. 1000
Er inkludert i alle billettkategorier,
Dekker deltakeravgift, evt. overnatting, måltider og medalje.


BKTS deltaker uten overnatting kr. 800

Dekker deltakeravgift, evt. måltider og medalje

T-skjorte + kr. 120
Årets stevne t-skjorte med logo og årstall

ELEKTRONISK PÅMELDING HER:

Link

Påmeldingsfrist: 29. Mars 

Bindende påmelding


Spørsmål kan rettes per mail eller på trening til: 

Vilde Breivik Hoseth

Mail: atifstevne@gmail.com

Detaljer

Arrangør: Arbeidernes turn- og idrettsforening
Dato: 10.06.2022
Påmelding åpner: 11.03.2022
Påmelding stenger: 20.05.2022
Antall påmeldte: 28
Totalt antall plasser: Ingen begrensning

Priser og produkter

Pris påmelding fra kr 120 til 1000

  • Deltakelse med overnatting kr 1000
  • Deltakelse uten overnatting kr 800
  • T-skjorte kr 120

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter