;

FANA IL TURN - Påmelding Høst 2022

Parti                                             Sted                                    Dag                   Tid                         Pris


Voksen/Barn 3-4 år                    Slåtthaughallen               Onsdag            16:30-17:15              kr  975

Turnskolen 5-6 år                       Slåtthaughallen               Onsdag            17:15-18:00              kr  975

Turnskolen 1.-2. trinn                  Slåtthaughallen               Onsdag            18:00-19:00             kr  975

Turnskolen 3.-4. tinn                   Slåtthaughallen               Onsdag            19:00-20:00           kr  975

Turnskolen 5.-8. trinn                  Rådalslihallen                 Torsdag            19:00-20:00           kr  975

Turnskolen 1.-2. trinn                  Rådalslihallen                 Torsdag            18:00-19:00            kr  975


Rytmisk Gymnastikk 1.-2. trinn    Rådalslihallen                 Tirsdag             16:30-17:30            kr  975

Rytmisk Gymnastikk 3.-4. trinn   Rådalslihallen                 Tirsdag             17:30-18:30             kr  975

Rytmisk Gymnastikk 5.-8. trinn   Apeltunhallen                 Onsdag            19:00-20:30           kr  1 175


INFO:

Semesteret består av 12 treninger og det er fri i høstferien.


Medlemskontingent: 

Medlemskontingent er prisen for selve medlemskapet i Fana Idrettslag. Medlemskontingent gir medlem rettigheter og plikter, slik som stemmerett og valgbarhet på årsmøtet samt rabatter hos samarbeidspartnere som for eksempel Intersport på Lagunen.

Medlemskontingent til Fana IL faktureres separat en gang pr år pr e-post, om våren for eksisterende medlemmer, og fortløpende for nye medlemmer. 

Kontingent støttemedlem kr 200 pr år

Kontingent aktivt medlem kr 500 pr år

Familiemedlemskap kr 1 200 pr år

 

Medlemskontingenten følger kalenderåret. Kontingent betales bare én gang uansett hvor mange aktiviteter man driver med.

Treningsavgift:

Treningsavgiften er betalingen for å trene på et parti i et semester. Ett semester består av 12 turn treninger.


Breddeparti barn/ungdom 45-60 min/uke kr 975 pr semester

Breddeparti barn/ungdom 90 min/uke kr 1 175 pr semester


Oppstart i starten av september. Vi kommer tilbake til nøyaktig dato når det nærmer seg

Detaljer

Arrangør: Fana Idrettslag
Dato: 01.09.2022
Påmeldingsperiode: 01.06.2022 - 29.10.2022

Priser og produkter

Pris påmelding fra kr 975 til 1175

  • Voksen/Barn 3-4 år kr 975
  • Turnskolen 5-6 år kr 975
  • Turnskolen 1.-2.trinn kr 975
  • Turnskolen 3.-4.trinn kr 975
  • Turnskolen 5-8 trinn kr 975
  • Turnskolen 1-2 trinn, Rådalslihallen kr 975
  • Rytmisk Gymnastikk 1-2 trinn kr 975
  • Rytmisk Gymnastikk 3-4 trinn kr 975
  • Rytmisk Gymnastikk 5-8 trinn kr 1175

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter