;

Nore Neset fotball ungdomsakademi 2022/2023

Nore Neset IL ønsker velkommen til fotballakademi for 5. – 10. klasse.

Fotballakademiet er ei forlenging av klubben sin idrettsfritidsordning, og er eit tilbod for fotballspelarar med ekstra treningsiver og motivasjon som ynskjer å trena meir med eit kvalitetssikra fotballtilbud. Tilbodet skal vera eit supplement til lagsøkter og ikkje ei erstatning. Ungdomsakademiet er for 8.-10.klasse.


Dersom det blir mange nok jenter vil me sjå på moglegheitane for å ha eigne jentegrupper der det er hensiktsmessig og ynskjeleg. 

Hovedfokus på akademia vil vera indviduell utvikling der vi belyser dei ulike individuelle momeneta i fotballspelet,  me kjem til å jobba teknikk, taktikk, fysikk, mentalitet og sosiale eigenskapar. Det blir økter med teori, video og alternativ trening. Det blir eige keeperopplegg dersom me har nok keepere (må noteres i påmeldinga)

Kjerneverdiane på akademiet er:

Vennskap - Meistring og respekt

Det er plass til alle som er  ivrig og ynskjer og trena ekstra mykje fotball.

Vekeplan:

Dette er et utgangspunkt, men av erfaring frå dei siste åra så kan det koma nokre justeringar underveis

  • Ungdomsakademi (opp til tre økter i veka):
    • Mandag: Ettermiddagsøkt frå 14:00 – 15:30. Varm mat før trening.
    • Tirsdag: Morgonøkt frå 06:45 – 07:55. Frukost etter trening.
    • Torsdag: Morgonøkt frå 06:45 – 07:55. Frukost etter trening.

Priser pr. måned:

Mandag ettermiddag: 550 kroner i månaden. Pris inkl. middag.

Tirsdag morgon: 330 kroner i månaden. Pris inkl. frukost.

Torsdag morgon: 330 kroner i månaden. Pris inkl. frukost.

Det er mogleg å bestilla alle dagane. Total månadspris vil då vera 1210 kroner.

Oppseiing av plass:

Det er 1 måneds bindingstid på fritidsordningane og akademiene våre. Oppseiing gjeld 1 månad frå den 1. i påfølgande månad.


Les meir på:

http://www.nnil.no/fotballakademi

Detaljer

Arrangør: Nore Neset Akademi
Dato: 16.08.2022
Påmeldingsperiode: 10.06.2022 - 10.06.2023

Priser og produkter

Pris påmelding fra kr 300 til 500

  • Ungdomsakademi mandag kr 500
  • Ungdomsakademi tirsdag morgon kr 300
  • Ungdomsakademi torsdag morgon kr 300

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter