;

Tiller Fotballakademi (TFA\FFO) - Løpende

Tilbud etter skoletid 2023:


Dette er et ekstratilbud for alle spillere i kullene fra 2010 til 2014, og har oppstart like etter skoletid. 

TFA skal jobbe for å ha kvalitet i alle ledd.
TFA skal levere kvalitetsøkter som utvikler fotballferdighetene til barna.
TFA skal se mennesket og tilpasse opplegget etter spillerens behov og ferdigheter.
TFA skal skape og gi mestring til alle barna som er meḑ.
TFA skal utvikle trenere gjennom oppfølging og kompetanseheving fra kompetente fagfolk.
TFA skal øke stoltheten for å være en del av fellesskapet i Tiller Fotball.


Ola Brustad er ansatt som ansvarlig for TFA, og har det overordnede ansvaret i det daglige. Ola er opprinnelig fra Oslo og KFUM, og har jobbet flere år i KFUM's fotballakademi. Idag studerer han idrettsvitenskap på NTNU. Ola er en engasjert og flink trener, som også er veldig flink med barn og mennesker generelt. 

Trenere i Akademiet er ellers spillere fra egen klubb. Da primært fra klubbens seniorlag både på herre- og damesiden. Mange av de var også å se i aksjon på feltet under Tine Fotballskole, og vi vet at de har masse å tilby av fotballkompetanse og engasjement. Vi vil ha stort fokus på å gi trenerne de beste forutsetningene for å lykkes i Akademiet. 

Påmeldingen her i Rubic vil være åpen kontinuerlig, og dere kan melde dere på når som helst i måneden. Dere vil  bli lagt til i ei gruppe\lag her i Rubic som heter "Tiller Fotballakademi". Påmelding og informasjon om øktene vil komme opp i Rubic på samme måte som spillernes ordinære treninger.

Øktene er på tirsdager og torsdager,

Program på TFA i vinterhalvåret er:
13:30 Blåstua på Tobb Arena er åpen for spillere fram til transport
14:00\14:15 Henting med Maxitaxi eller bil fra skolene (Valgfritt å ta del i transport)
14:15-15:45 Fire baner på Cageball på 3T Rosten. Trenere tar i mot spillerne.
14:45-15:45 Dagens fotballøkt - Gruppene varierer fra økt til økt
15:45-16:00 Henting - Transport hjem fra økt er ikke organisert. 

Det er også opprettet ei egen Facebook-gruppe for Tiller Fotballakademi. Her vil informasjon deles fortløpende. 
Legg dere til i denne gruppa.   

Priser (01.01.23 - 30.06.23):
To økter i uka m\transport - Kr 1.050 pr. mnd
To økter i uka u\transport - kr 800 pr mnd
Ei økt i uka m\transport - kr 675 pr mnd
Ei økt i uka u\transport - kr 525 pr mnd


Dette faktureres via Rubic den 15.-25. i gjeldende måned. Oppsigelser skjer via Rubic løpende, og man har oppsigelsestid tid ut inneværende måned.

Spørsmål vedrørende tilbudet kan sendes på mail:
Ola Brustad: olab_97@hotmail.com
Torkel Wahl-Olsen: torkelwahlolsen@gmail.com

Prøv da vel :-)

Detaljer

Arrangør: Fotball
Påmeldingsperiode: 01.01.2023 - 20.06.2023

Priser og produkter

Pris påmelding kr 0

 • G2014 - TFA
 • J2014 - TFA
 • G2013 - TFA
 • J2013 - TFA
 • G2012 - TFA
 • J2012 - TFA
 • G2011 - TFA
 • J2011 - TFA
 • G2010 - TFA
 • J2010 - TFA
 • Venteliste

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter