;

Stoppen SK Akademiet 2023

1 økt og 1 morgenøkt styrke på Zoom pr uke *                                                     990,- pr mnd


2 økter og 1 morgenøkt styrke på Zoom pr uke *                                                    1760,- pr mnd

 

3 økter og 1 morgenøkt styrke på Zoom pr uke *                                                   2420,- pr mnd


Spillersamtale 1 gang pr mnd **                                                                                300,- pr mnd


Hospitanter fra FFO 2010-2012 frem til sommerferien 2023 (spillersamtale må legges til)              700,- pr mnd
Krav om deltagelse på klubbens FFO 3 dager i uka for 2011-2012
Krav om deltagelse på klubbens FFO minimum 1 dag pr uke for 2010


Spiller i toppklubb (disponerer Stoppen Akademiet sine aktiviteter fritt)           1500,- pr mnd
Krav om ukentlig aktivitet i Toppklubb for å benytte seg av dette tilbudet


Betalingsfri i juli


1 måneds oppsigelsestid fra den første i den påfølgende måneden, skriftlig til Akademiet@stoppensk.no


Selvkost på overnattingscuper


Vi tilbyr prøveøkt for de som ønsker dette


Stoppenfondet - kan bidra med økonomisk bistand for de som behøver det.


* Mulighet for transport og til å benytte fysioterapeut hver tirsdag inkl. i pris


** Utviklingsmål, periodeplanlegging for å nå/jobbe med målene


Akademiet@stoppensk.no


Stoppenfondet: Dere som melder dere på Stoppen Akademiet håper vi vil donere noen kroner til fondet vårt.

Stoppen Sk ønsker å være en ansvarlig og betydningsfull aktør i samfunnet. Derfor oppretter vi Stoppenfondet. Fondet ønsker å sikre innbyggerne aktivitetstilbud som bidrar til en god psykisk og fysisk helse. Gjennom konkrete lavterskeltilbud og støtteordninger skal klubben bygge tettere bånd mellom innbyggerne, skole, idrett og samfunnet forøvrig. Stoppenfondet skal sikre bærekraften i tilbudene, sørge for kvalitet og bidra til at innbyggerne i alle aldre får et økt aktivitetstilbud, og et sted å være

Detaljer

Arrangør: Stoppen Sportsklubb
Dato: 01.08.2022
Påmeldingsperiode: 01.08.2022 - 05.03.2023

Priser og produkter

Pris påmelding fra kr 20 til 2420

  • 1 økt og 1 morgenøkt styrke på Zoom pr uke * kr 990
  • 2 økter og 1 morgenøkt styrke på Zoom pr uke * kr 1760
  • 3 økter og 1 morgenøkt styrke på Zoom pr uke * kr 2420
  • Spillersamtale 1 gang pr mnd ** kr 300
  • Hospitanter fra FFO 2010-2012 frem til jul 2023 kr 700
  • Spiller i toppklubb (disponerer Stoppen Akademiet sine aktiviteter fritt) kr 1500
  • Jeg ønsker å donere til Stoppen-fondet kr 20
  • Jeg ønsker å donere til Stoppen-fondet kr 50
  • Jeg ønsker å donere til Stoppen-fondet kr 100

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter