;

Sikkerhets- nybegynnerkurs Porsgrunn PK aug. 2022

Kurset har sikkerhet som gjennomgående tema, og vi behandler temaet både gjennom teoretisk og praktisk læring. Kurset tar for seg følgende temaer:

Teori: Organisasjonsstruktur (klubb, krets og forbund, NIF). Sikker opptreden på skytebane Behandling av våpen og ammunisjon Sikkerhetsbestemmelser Oppbevaring og transport av våpen og ammunisjon Våpenloven Våpentyper og ammunisjonstyper – generell orientering Verneutstyr Medlemmers rettigheter og plikter Utstyr Regler Sikkerhet Bli med på konkurranse Praksis: Sikker opptreden på skytebane Behandling av våpen og ammunisjon Sikkerhetsbestemmelser Skyteøvelser under ledelse Våpenpuss Forberedelser Grunnelementer i pistolskyting Skuddets oppbygging

Medlemskap må betales før påmelding på kurset. Link til faktura blir tilsendt på epost. Først melder du deg inn og får tildelt medlemskap. Etter betaling kan du melde deg på og betale kurset.

Detaljer

Arrangør: Porsgrunn Pistolklubb
Dato: 25.08.2022
Påmeldingsperiode: 16.08.2022 - 30.08.2022

Priser og produkter

Pris påmelding kr 500

  • Sikkerhetskurs / Nybegynnerkurs pistol aug 2022 kr 500

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter