;

Fana Turn Påmelding Vår23

Parti                                             Sted                                    Dag                   Tid                         Pris


Voksen/Barn 3-4 år                    Slåtthaughallen               Onsdag            16:30-17:15              kr  975

Turnskolen 5-6 år                       Slåtthaughallen               Onsdag            17:15-18:00              kr  975

Turnskolen 1.-2. trinn       *          Slåtthaughallen               Onsdag            18:00-19:00             kr  975 *


Turnskolen 1.-2. trinn                  Rådalslihallen                 Torsdag            18:00-19:00            kr  975


Turnskolen 3.-4. tinn                   Slåtthaughallen               Onsdag            19:00-20:00           kr  975

Turnskolen 5.-8. trinn                  Rådalslihallen                 Torsdag            19:00-20:00           kr  975

Rytmisk Gymnastikk 1.-2. trinn    Rådalslihallen                 Tirsdag             16:30-17:30            kr  975


Rytmisk Gymnastikk 3.-4. trinn   Rådalslihallen                 Tirsdag             17:30-18:30             kr  975

Rytmisk Gymnastikk 5.-8. trinn   Apeltunhallen                 Onsdag            19:00-20:30           kr  1 175


* Partiet 1.-2. trinn i Slåtthaughallen er nå fulltegnet. Vi anbefaler tilsvarende parti i Rådalslihallen Torsdag 18:00-19:00 og/eller Rytmisk Gymnastikk i Rådalslihallen tirsdag 16:30-17:30


Generell informasjon:

Semesteret består av 12 treninger og det er fri i vinter- og påskeferie

Planlagt oppstart blir i uke 4 i 2023. Vi kommer tilbake med detaljert informasjon når det nærmer seg oppstart. 

Husk å legge inn mail og telefonnummer til foresatt ved påmelding da det gjør det lettere med tanke på kommunikasjon.

Se for øvrig informasjon i mail som genereres automatisk ved påmelding. 


Medlemskontingent: 

Medlemskontingent er prisen for selve medlemskapet i Fana Idrettslag. Medlemskontingent gir medlem rettigheter og plikter, slik som stemmerett og valgbarhet på årsmøtet samt rabatter hos samarbeidspartnere som for eksempel Intersport Laguneparken. For øvrige medlemsfordeler sjekk ut denne linken:  https://www.fanail.no/medlemsfordeler/

For de som melder seg på i desember 2022 blir medlemskontingent fakturert i starten av januar 2023. De som melder seg på i 2023 blir fakturert medlemskontingent ved påmelding/fortløpende. Medlemskontingenten følger kalenderåret, og medlemskontingent betales bare én gang uansett hvor mange aktiviteter man driver med (dersom man for eksempel melder seg på turn også høsten 2023 betaler man ikke ny medlemskontingent da).

Satsen for medlemskap i Fana IL for 2023 er NOK 500 (aktivt medlem)


Treningsavgift:

Treningsavgiften er betalingen for å trene på et parti i et semester. Ett semester består av 12 turn treninger. Prisen for våren 2023 er følgende:

Breddepart barn/ungdom - 45-60 min/uke - NOK 975 per semester

Breddeparti barn/ungdom - 90 min/uke - NOK 1175 per semester


Fana Idrettslag har et stort fokus på å fremme inkludering og forhindre økonomisk utenforskap. Dersom man ønsker å delta på turn men økonomien setter begrensninger sjekk ut mulighetene som finnes i tilknytning til Fana IL sitt samfunnsarbeid: https://www.fanail.no/samfunnsansvar/fana-il-for-alle/Detaljer

Arrangør: Fana IL Turn - Åpne Partier - Vår 23

Priser og produkter

Pris påmelding fra kr 500 til 600

  • Voksen/Barn 3-4 år_Slåtthaug kr 500
  • Turnskolen 5-6 år_Slåtthaug kr 500
  • Turnskolen 1.-2. trinn _Slåtthaug kr 500
  • Turnskolen 1.-2. trinn_Rådalsli kr 500
  • Turnskolen 3.-4. tinn_Såtthaug kr 500
  • Turnskolen 5.-8. trinn_Rådalsli kr 500
  • Rytmisk Gymn. 1.-2. trinn_Rådalsli kr 500
  • Rytmisk Gymn. 3.-4. trinn_Rådalsli kr 500
  • Rytmisk Gymn. 5.-8. trinn_Apeltun kr 600

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter