;

Stoppen Akademiet 2013-2014 (vinter 2023)

Stoppen Akademiet ønsker å gi 2013 og 2014-spillere en ekstraaktivitet i løpet av vinteren 2023.

Dette er et tilbud i regi av Akademiet og Akademiet stiller med sine trenere. 

Spillerne trenger ikke være tilknyttet Akademiet eller FFO for å delta. 

Tilbudet gis som en pakke:

Pakken inneholder 7 treningsøkter, inkludert kamp en av øktene.

Øktene vil gå på følgende datoer:

05.feb
12.feb
19.feb
05.mar
12.mar
19.mar
26.mar


Øktene vil ha ulike tidspunkt. Økttidspunkt legges inn tirsdag hver uke for påfølgende helg.

Pakkepris: 2000 kr

Første økt blir søndag 05.02.

Vi setter igang tiltaket ved minimum 10 påmeldte.


Stoppenfondet: Dere som melder dere på Stoppen Akademiet håper vi vil donere noen kroner til fondet vårt.

Stoppen Sk ønsker å være en ansvarlig og betydningsfull aktør i samfunnet. Derfor oppretter vi Stoppenfondet. Fondet ønsker å sikre innbyggerne aktivitetstilbud som bidrar til en god psykisk og fysisk helse. Gjennom konkrete lavterskeltilbud og støtteordninger skal klubben bygge tettere bånd mellom innbyggerne, skole, idrett og samfunnet forøvrig. Stoppenfondet skal sikre bærekraften i tilbudene, sørge for kvalitet og bidra til at innbyggerne i alle aldre får et økt aktivitetstilbud, og et sted å være

Detaljer

Arrangør: Stoppen Sportsklubb
Dato: 05.02.2023
Påmeldingsperiode: 28.11.2022 - 19.02.2023

Priser og produkter

Pris påmelding fra kr 20 til 2000

  • Stoppen fondet kr 20
  • Stoppen - fondet kr 50
  • Stoppen - fondet kr 100
  • Stoppen - fondet kr 500
  • Akademiet 2013 - 2014 vinter 2023 kr 2000

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter