;

Fana IL E-Sport - Vår 2023

Fana IL E-sport ønsker å invitere barn og unge fra 10 år til strukturert og lekent gaming tilbud. Tilbudet inneholder fysisk aktivitet, e-sport rettet gaming og seriespill mm.


Partier:

 • E-sport Bredde til og med 14 år - Tilbud for de som ønsker variasjon i gamingen, og som deltar for det sosiale samtidig som man utvikler seg som spiller. Bredde e-sport rullerer mellom 3 faste spill (bytter spill hver trening) - Fortnite, League of legends og Overwatch. Tilbudet inneholder fysisk aktivitet, individuell trening og lagspill.
 • E-sport Bredde fra og med 14 år - Tilsvarende tilbud som beskrevet ovenfor, men forbeholdt deltagere f.o.m 14 år.


Generell informasjon:

 • Det vil være utdannende trenere som gjennomfører den fysiske og tekniske delen av treningene samt coaching under turneringer. 
 • Det kreves ingen spillerfaring eller utstyr for å delta på tilbudet. 
 • Treningene blir gjennomført i våre lokaler i Nesttunbrekka 95, 5221 Nesttun
 • Oppstart av treningstilbudet er i uke 4, og går til og med uke 23 (16 uker totalt med fri i vinter- og påskeferie)
 • Alle spill blir spilt på PC, og med mus og tastatur. Det er mulighet til å ta med egen kontroller for enkelte spill, hvis man ønsker det. Spillene vi tilbyr er gratis spill, og vi stiller med kontoer for å spille på.
 • Maks 13 deltagere per trening
 • Vi tar forbehold om at det må være minimum 6 deltagere per gruppe, for at en gruppe vil bli opprettet

 • Se for øvrig informasjon i mail som genereres automatisk ved påmelding. 


Medlemskontingent: 

Medlemskontingent er prisen for selve medlemskapet i Fana Idrettslag. Medlemskontingent gir medlem rettigheter og plikter, slik som stemmerett og valgbarhet på årsmøtet samt rabatter hos samarbeidspartnere som for eksempel Intersport Laguneparken. For øvrige medlemsfordeler sjekk ut denne linken:  https://www.fanail.no/medlemsfordeler/

For de som melder seg på i desember 2022 blir medlemskontingent fakturert i starten av januar 2023. De som melder seg på i 2023 blir fakturert medlemskontingent ved påmelding/fortløpende. Medlemskontingenten følger kalenderåret, og medlemskontingent betales bare én gang uansett hvor mange aktiviteter man driver med 

Satsen for medlemskap i Fana IL for 2023 er NOK 500 (aktivt medlem)


Treningsavgift: 

Treningsavgiften er betalingen for å trene på et parti i et semester. Ett semester består av 16treninger. 

Prisen for våren 2023 er følgende:

NOK 1550 per halvår (betales ved påmelding)


Fana Idrettslag har et stort fokus på å fremme inkludering og forhindre økonomisk utenforskap. Dersom man ønsker å delta på turn men økono,ien setter begrensninger sjekk ut mulighetene som finnes i tilknytning til Fana IL sitt samfunnsarbeid: https://www.fanail.no/samfunnsansvar/fana-il-for-alle/


For eventuelle spørsmål ta kontakt med: kommunikasjon@fanail.no Detaljer

Arrangør: E-sport

Priser og produkter

Pris påmelding kr 1550

 • Mandag og Torsdag kl. 16:30-18:00_Bredde 1 tom 14 år kr 1550
 • Mandag og Torsdag kl. 18:00-19:30_Bredde 2 fom 14 år kr 1550

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter