;

Fana Dans Påmelding Vår23


Generell informasjon:

Velkommen til Fana IL Dans! Denne våren tilbyr vi to kurs i Hip Hop med vår dyktige instruktør Victoria Elise. Begge kursene er for nybegynnere, hvor vi bruker våren til å lære grunntrinn og koreografi i Hip Hop. Vi har fokus på danseglede og mestring. 

Sesongen går over 12 kursdager med oppstart i uke 4. Det er ikke trening i forbindelse med skolens fridager, og andre helligdager.

Husk å legge inn mail og telefonnummer til foresatt ved påmelding da det gjør det lettere med tanke på kommunikasjon.


Lokalisering:

Rå skole: Hip Hop nybegynner 6-9 år. Mandager kl 17 - 18

Rå skole: Hip Hop nybegynner 9-12 år. Mandager kl 18-19

max plasser: 15 stk pr kurs


Medlemskontingent: 

Medlemskontingent er prisen for selve medlemskapet i Fana Idrettslag. Medlemskontingent gir medlem rettigheter og plikter, slik som stemmerett og valgbarhet på årsmøtet samt rabatter hos samarbeidspartnere som for eksempel Intersport Laguneparken. For øvrige medlemsfordeler sjekk ut denne linken:  https://www.fanail.no/medlemsfordeler/

For de som melder seg på i desember 2022 blir medlemskontingent fakturert i starten av januar 2023. De som melder seg på i 2023 blir fakturert medlemskontingent ved påmelding/fortløpende. Medlemskontingenten følger kalenderåret, og medlemskontingent betales bare én gang uansett hvor mange aktiviteter man driver med

Satsen for medlemskap i Fana IL for 2023 er NOK 500 (aktivt medlem)


Treningsavgift:

Treningsavgiften er betalingen for å trene på et parti i et semester. Ett semester består av 12  treninger. Prisen for våren 2023 er NOK 1 100.


Fana Idrettslag har et stort fokus på å fremme inkludering og forhindre økonomisk utenforskap. Dersom man ønsker å delta på dans men økonomien setter begrensninger sjekk ut mulighetene som finnes i tilknytning til Fana IL sittsamfunnsarbeid: https://www.fanail.no/samfunnsansvar/fana-il-for-alle/
Detaljer

Arrangør: Fana IL Dans

Priser og produkter

Pris påmelding kr 1100

  • Rå skole: Hip Hop nybegynner 6-9 år. Mandager kl 17 - 18 kr 1100
  • Rå skole: Hip Hop nybegynner 9-12 år. Mandager kl 18-19 kr 1100

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter