;

Årsmøte håndballgruppen 21. februar

Velkommen til årsmøte for Håndballgruppen 21.februar 2023 kl 1900. Sted: Kafé i turnhallen.

Agenda
-  Årsmelding 2022
-  Organisasjonsplan (strategiplan/sportsplan/stillingsbeskrivelser)
-  Økonomi (en oversikt over budsjett 2023)
-  Rekruttering (rekr.utvalg, rekrutteringsarbeidet/planer for 2023)
-  Arrangementer (Arr.utvalg, sponsor/dugnad/planer for 2023)
-  Sport (Sport.utvalg, Topp vs bredde/ sportslige planer for 2023)
-  Informasjon om «Alle med fondet»
-  Innstilling til utvalg for 2023, kandidater.
-  Valg til utvalg i Håndballgruppen

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sotra Sportsklubb i minst én måned, fylle 15 år i det kalenderåret medlemsmøte avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sotra Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Vi ønsker å vite hvor mange som vil delta på møte, og ber derfor om at du melder deg på. 

Har du forslag til kandidater for utvalg send en Mail med en kort begrunnelse til: lederhandball@sotrask.no

Med vennlig hilsen
Hovedutvalg håndball

Detaljer

Arrangør: Sotra Sportsklubb

Priser og produkter

Pris påmelding kr 0

  • Hånddball årsmøte

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter