;

Frogner samdyrkelag 2023


Velkommen til Frogner samdyrkelag 2023!

(For English, please see below)

Som andelshaver får du del i arbeidet, læringen, fellesskapet og grøden. Du får rett på en andel av det vi dyrker, og høster grønnsaker rett fra åkeren. Hver tirsdag kl. 16-19 (oppstart 18. april) holder samdyrkelagets bybonde i samjobbing for andelshaverne. På denne siden ser du hvilke ulike andeler vi tilbyr  og melder deg inn.

Lurer du på hva et samdyrkelag er? Les mer her.


Våre andeler

2023: ANDELER TIL HALVPRIS UT SESONGEN. OPPGI RABATTKODE "HALVPRIS" I NESTE STEG. 

Enkeltandel 🧍

Enkeltandelen gir grønnsaker til én person gjennom hele sesongen. Mengden grønnsaker spesifiseres i ukentlige høstemeldinger. Andelen gir også andelshaveren mulighet til å delta på samjobbing, kurs og andre aktiviteter i samdyrkelaget.

Pris med 12 timers arbeidsinnsats: 3 225 kr 1 612,50 kr
Pris arbeidsfri andel: 4 850 kr 2 425 kr

Parandel 🧑‍🤝‍🧑

Parandelen gir samme mengde grønnsaker som en enkeltandel, men gir to personer mulighet til å delta på samjobbing, kurs og andre aktiviteter i samdyrkelaget. Det vil også bli litt ekstra grønnsaker her og der gjennom sesongen. Passer to personer som bor sammen og vil lære mer om dyrking. Vil dere heller maksimere grønnsaksutbyttet anbefaler vi familieandelen.

Pris med 12 timers arbeidsinnsats: 4 000 kr 2 000 kr
Pris arbeidsfri andel: 6 050 kr 3 025 kr

Familieandel 👪

Familieandelen gir dobbel mengde grønnsaker sammenlignet med en enkeltandel, pluss litt ekstra her og der gjennom sesongen. Vi anbefaler familieandel til familier på 3-4 personer, og til husstand på to personer med et stort forbruk av grønnsaker. En familieandel gir hele familien mulighet til å delta på samjobbing, kurs og andre aktiviteter i samdyrkelaget. Maximum to voksne.

Pris med 15 arbeidsinnsats: 4 850 kr 2 425 kr
Pris arbeidsfri andel: 7 250 kr 3 625 kr

Slik kjøper du din andel

For å bli andelshaver må du melde deg inn i samdyrkelaget og betale en andel for sesongen 2023.

1. Trykk på knappen MELD PÅ til høyre - eller helt nederst hvis du leser dette på din mobil. Hvis det er første gang du kjøper en andel må du først registrere noen personopplysninger.

2. Deretter velger du hvilken andel du ønsker, og går videre til betaling med bankkort.

3. Når du har betalt får du en betalingsbekreftelse på e-post. Det kan ta noen minutter. Husk å sjekke søppelposten. Nå er du med i loopen og vil få informasjon om samjobbing, høstemeldinger, kurs og fellesarrangementer. Hjertelig velkommen!

Mer informasjon hvordan samdyrkelaget fungerer finner du her! Trenger du hjelp eller har spørsmål, ta kontakt på frogner@u-reist.no.

Frogner samdyrkelag er et samarbeid mellom Svill Eiendom, Aleris og U.Reist AS. Samdyrkelaget driftes av U.Reist.


Welcome to Frogner samdyrkelag 2023!

Our shares

Personal share🧍

The single or personal share gives one person vegetables to harvest throughout the season. The amount of vegetables is specified in weekly harvest messages. The same person also gets to participate during workdays, dinners, workshops and other activities.

Price with work contribution of 12 hours: NOK 3 225
Price work free share: NOK 4 850

Couple’s share 🧑‍🤝‍🧑

The couple’s share gives the same amount of vegetables as a personal share, but two people get to participate during workdays, dinners, workshops and other activities. There will also be some extra vegetables on occasion throughout the season. This share suits two people who live together and want to learn more about growing their own food and taking part in social activities. If you would rather maximize the amount of vegetables to harvest, we recommend the family share.

Price with work contribution of 12 hours: NOK 4 000
Price workfree share: NOK 6 050

Family share 👪

The family share gives double the amount of vegetables compared to the personal share, plus a little extra on occasion throughout the season. We recommend the family share for families of 3-4 people, and for a household of two people with a large consumption of vegetables. A family share gives the whole family opportunity to participate during workdays, dinners, workshops and other activities. Maximum two adults.

Price with work contribution of 15 hours: NOK 4 850
Price work free share: NOK 7 250

How to buy your share

In order to become a member you need to sign up and pay the price of this season's share.

Click on the MELD PÅ button to the righton this page - or at the bottom of the page if you are reading this on your phone. 

After you have accepted the conditions and chosen your share you will be sent to payment. Payment is done with a bank card. 

When the payment is processed, you will receive a confirmation e-mail. Remember to check the junk mail. From now on you will be getting information about events, workshops, workdays and harvest overviews. Welcome!

You can find more information about how the samdyrkelag works here. If you need help or have any questions, please contact us at frogner@u-reist.no.

Frogner samdyrkelag is a collaboration between Svill Eiendom, Aleris og U.Reist AS. Frogner samdyrkelag is run by U.Reist AS.

Detaljer

Arrangør: U.Reist AS

Priser og produkter

Pris påmelding fra kr 0 til 7250

  • Enkeltandel ordinær kr 3225
  • Enkeltandel arbeidsfri kr 4850
  • Parandel ordinær kr 4000
  • Parandel arbeidsfri kr 6050
  • Familieandel ordinær kr 4850
  • Familieandel arbeidsfri kr 7250
  • Ikke betalende familiemedlem

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter